Voorbereiding op de arbeidsmarkt

  • Academische en professionele vaardigheden
  • Hulp bij arbeidsmarktorientatie
  • Career Officer
  • UU Career Services
  • Studievereniging

Academische en professionele kennis en vaardigheden

We leiden de studenten op tot academisch ingestelde mensen die gevoel hebben voor de context waarin maatschappelijke issues spelen, die dergelijke vraagstukken kunnen doorgronden, maar die ook praktisch in staat zijn om resultaten te behalen.

In de verplichte cursussen bieden we ook via werkbezoeken en gastsprekers diepgaand inzicht in de ‘echte’ wereld van het organiseren. In de colleges werk je aan opdrachten en tijdens de leerkring sta je bij voorkeur in nauw contact met organisaties en verricht je onderzoek in een organisatie. Omdat het onderwijs in een groepsverband van ongeveer 25 studenten wordt verzorgd, is er voortdurend ruimte voor interactie en discussie. Naast wetenschappelijke literatuur ligt er bovendien nadruk op voorbeelden, cases, praktijkdocumenten en alledaagse dilemma’s.
Daarnaast bereiden we je voor op de dagelijkse praktijk in organisaties met behulp van de academische en professionele vaardighedencursussen. In dit masterprogramma besteden we direct vanaf de eerste week op cursusniveau aandacht aan academische en professionele vaardigheden. Je kunt twee cursussen kiezen uit het aanbod, bijvoorbeeld Advieskunde, Managementvaardigheden, Projectmatig werken of Bedrijfsvoering in de publieke sector.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De opleiding heeft goede banden met de beroepspraktijk en beschikt over een uitgebreid netwerk, onder andere met studenten uit het onderwijs voor professionals.

Career Officer

De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft haar eigen Career Officer. Je kunt bij haar terecht voor een loopbaanadviesgesprek, CV- en LinkedIn check, begeleiding bij sollicitaties, vragen over alumni/relaties van de opleiding, voor trainingen en voor andere vragen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

UU Career Services

Career Services van de Universiteit Utrecht helpt je om je voor te bereiden op je carrière met activiteiten binnen en buiten je opleiding. Vier thema’s staan daarbij centraal: ontdek je talenten, kijk naar de mogelijkheden, leg contacten en ontwikkel je professionele vaardigheden. Voor elk van deze thema’s biedt Career Services ondersteuning met trainingen, tests, advies en meer.

Studievereniging

Tenslotte vervult ook de studievereniging van de opleiding een belangrijke rol in de oriëntatie op je mogelijkheden. Die organiseert regelmatig contactdagen, seminars en diners met organisaties en bedrijven. Voor Publiek management is dat Studievereniging Perikles.