Testimonials

 • Ik ben een spil in een groot netwerk

  Jildau Vellinga

  ‘Bij het Platform Bèta Techniek (PBT) werken wij in opdracht van verschillende ministeries aan de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. De vraag op de arbeidsmarkt naar technisch personeel is namelijk groter dan de uitstroom vanuit het onderwijs en tegelijkertijd sluit de inhoud van het onderwijs niet altijd aan op de behoeftes van de arbeidsmarkt.

  Als senior projectleider werk ik zelf aan een betere samenwerking tussen vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid.
  Bij het programma Toptechniek in bedrijf ondersteun en adviseer ik 28 regionale netwerken van vmbo-mbo-bedrijfsleven-overheid. Wij vertalen wat er op regionaal niveau gebeurt naar het ministerie en andersom. We kijken bijvoorbeeld hoe landelijk beleid zoals Sterk Beroepsonderwijs op regionaal niveau valt en vorm kan krijgen.  
  In het programma Sterk Techniekonderwijs ondersteunen we vmbo-scholen bij het maken van regionale plannen die ze in samenwerking met mbo-instellingen en het bedrijfsleven moeten opstellen om het technisch vmbo in de regio te behouden en te versterken. Dat is voor iedereen nieuw en gaat een heel interessant proces worden!

  Ik ben dus overal in het land en zit bij onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, netwerkorganisaties en provincies aan tafel om hen te informeren, mee te denken en mensen en partijen met elkaar te verbinden. Daarnaast heb ik veel contact met de ministeries en andere landelijke partijen zoals VNO-NCW, brancheverenigingen en O&O-fondsen. Dat is dus veel luisteren, meedenken, verbinden en (creatieve) manieren bedenken om te zorgen dat vanuit landelijk niveau regionale ambities weer net een stapje verder gebracht kunnen worden. Doordat ik op zoveel verschillende plekken mag komen, ben ik als het ware een spil in een groot netwerk. Het contact met andere mensen is het belangrijkste in dit werk. 

  “Constant aan het werk om een zeer complex maatschappelijk vraagstuk op te lossen”

  Eigenlijk ben ik constant aan het werk om de verschillende stukjes van een zeer complex maatschappelijk vraagstuk op te lossen. Alles wat je over het werken aan zo’n vraagstuk tijdens je opleiding leert, komt terug in mijn werk: de complexiteit in het vaststellen van gewenste uitkomsten, verschillende belangen, ‘fuzziness’, routines en kaders die verandering en innovatie soms tegenwerken, en het ontbreken van eenduidigheid over wat werkt en wat niet werkt in het oplossen van problemen. De opgedane kennis over deze thema’s kan ik hierdoor bewust, maar vaker denk ik nog onbewust, dagelijks toepassen. 

  Docenten, gastsprekers uit de praktijk en de casussen hebben mij daarbij heel erg geholpen, omdat er gereflecteerd werd over hoe zaken niet alleen in de theorie maar ook juist in de praktijk werken. Ik herken daardoor bepaalde patronen terug in mijn dagelijkse werk en dit helpt onwijs om tot de kern te komen van problemen, en uitdagingen te ‘snappen’, dus om snel mee te kunnen praten en concreet aan de slag gaan met oplossingen.

  In een netwerkfunctie als de mijne is het heel handig om situaties van verschillende kanten en vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Je zit met veel soorten mensen met verschillende beelden aan tafel, en het is goed om je daar bewust van te zijn, en je hierin te kunnen inleven. Ik kom in mijn sector ook genoeg andere  alumni van Bestuurs- en organisatiewetenschap tegen en kan daardoor zeggen dat dit niet alleen voor mij geldt; dat krijg je zeker van het volgen van dit masterprogramma mee.’

  Jildau Vellinga is senior projectleider bij Platform Bèta Techniek en afgestudeerd in het masterprogramma Publiek management.

 • Ik heb geleerd om altijd een breed perspectief te houden

  Amber Bleeker

  'Mijn werk als beleidsadviseur bij de gemeente Utrecht in één zin: maatschappelijk initiatief in de stad zoveel mogelijk stimuleren, faciliteren en ontwikkelen. De gemeente vindt het heel belangrijk dat iedereen die iets voor de stad wil doen (van het organiseren van een buurtbarbecue tot het beheren van een speeltuin) dat ook moet kunnen doen. Heel concreet houd ik me bijvoorbeeld bezig met het Right to Challenge, een beleidsinstrument waardoor bewoners een taak van de gemeente kunnen overnemen als ze denken dat ze die taak zelf beter of goedkoper uit kunnen voeren.

  Ik heb ook gewerkt aan de ontwikkeling en lancering van de MAEX Utrecht, een digitale kaart die maatschappelijke initiatieven in Utrecht zichtbaar maakt. Verder heb ik bijvoorbeeld nieuwe financieringsmogelijkheden voor bewonersinitiatieven verkend, zoals een samenwerking met crowdfundingplatform Voorjestadsie. Voor al deze onderwerpen heb ik veel overleg met collega’s binnen de gemeente Utrecht en met samenwerkingspartners in de stad.

  "Sociaal ondernemen is het nieuwe normaal"

  Naast mijn werk bij de gemeente ben ik Social Return Connector bij de Social Impact Factory. Daar houd ik me vooral met sociaal ondernemers bezig. De Social Impact Factory ziet sociaal ondernemerschap als dé oplossing voor veel maatschappelijke vraagstukken. Sociaal ondernemers creëren namelijk een inclusieve en groene samenleving die ook nog eens financieel duurzaam is. De Social Impact Factory ziet sociaal ondernemen dan ook als het nieuwe normaal.

  Ik probeer vooral meer omzet voor sociaal ondernemers te organiseren. Want als sociaal ondernemers van subsidie naar omzet kunnen, dan kunnen de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij hen werken van uitkering naar loon. Win-win-win dus. Om dit te bereiken voer ik gesprekken met verschillende organisaties om ze over te halen om producten en diensten bij sociaal ondernemers in te kopen. Daarnaast heb ik veel contact met sociaal ondernemers en ben ik continu bezig met het verzinnen van manieren om sociaal ondernemerschap bekender en gewilder te maken in Nederland.

  Ik denk er dagelijks over na hoe maatschappelijke problemen vanuit de overheid maar ook vanuit de samenleving kunnen worden opgelost. Er wordt meer verantwoordelijkheid bij de burgers zelf gelegd en ook sociaal ondernemers hebben hier een rol in. Bij Publiek management heb ik geleerd om altijd een breed perspectief te houden op alle partijen, belangen, mogelijkheden, dimensies etc. En dat is handig, zelfs noodzakelijk, bij complexe problemen zoals het milieu, (jeugd)werkloosheid, eenzaamheid en armoede.

  Dat brede perspectief is mij ook het meest bijgebleven van Publiek Management: het inzicht dat er nooit maar één manier is om te presteren en prestaties te meten; dat het creëren van publieke waarde van meerdere factoren afhankelijk is en dat er verschillen zijn in de logica van waaruit organisaties en professionals redeneren.  Ook in de (publieke) praktijk komt dat goed van pas. Daar is het namelijk nooit zwart-wit, maar moet je altijd op zoek naar een middenweg. Je hebt nu eenmaal rekening te houden met heel veel mensen, groepen en belangen. Publiek management is dus een goede voorbereiding op deze praktijk en weerspiegelt de publieke arbeidsmarkt.'

  Amber Bleeker is beleidsadviseur maatschappelijk initiatief bij de Gemeente Utrecht en afgestudeerd in het masterprogramma Publiek management.