Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Programma: Publiek management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Nee
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege: 5%
 • Werkcollege: 20%
 • Groepswerk: 10%
 • Zelfstudie: 25%
 • Stage: 40%
Korte omschrijving:
Dit masterprogramma leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als criminaliteit, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden. We willen je opleiden tot reflective practitioner.
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • Management trainee (bij rijk, provincie of gemeente)
 • Consultant bij een adviesbureau
 • Projectleider (bijvoorbeeld bij een school of welzijnsinstelling)
 • Medewerker bij een stafafdeling
 • Kwaliteitscoördinator of innovatiemanager (bij politie, in de zorg, het onderwijs e.d.)
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
25
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Voltijd: 14 maanden