Extra uitdaging

Wil je extra uitdaging naast dit masterprogramma van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O)? Dan kun je denken aan de B&O Academie. In de B&O Academie zijn de verbredende, verdiepende, onderscheidende en internationale activiteiten van de masteropleiding samengebracht. Als je meedoet aan een van deze activiteiten, versterk je je profiel als B&O masterstudent.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

SCRIPTIE-PLUS TRAJECT

  • Scriptie-plus Adviestraject
    Alle studenten van dit masterprogramma doen een onderzoek en schrijven op basis daarvan een scriptie. Je kunt er als extra uitdaging voor kiezen om behalve je scriptie ook nog een adviesrapport (voor een organisatie) te schrijven. Je krijgt ondersteuning in een traject waarin je leert hoe je een adviesrapport vorm geeft/
  • Scriptie-plus Artikeltraject
    Je kunt er ook voor kiezen om naast je scriptie een wetenschappelijk artikel te schrijven op basis van je onderzoek. Je krijgt ondersteuning in het schrijven van een dergelijk artikel.
  • Scriptie-plus Kunsttraject
    Je kunt ‘arts based’ methoden exploreren en toewerken naar een alternatieve vorm voor je masterscriptie, bijvoorbeeld een video, muziekstuk, tekening of gedicht.

INTERNATIONALE STUDIEREIS

Binnen je eigen masterprogramma kun je samen met medestudenten en docenten een internationale studiereis organiseren.

Global Studies

Ook de activiteiten van Global Studies, onderdeel van UGlobe (Utrecht Centre for Global Studies) kunnen onderdeel zijn van je programma. Kijk daarvoor op de website.

MEER HONOURSACTIVITEITEN BINNEN DE UNIVERSITEIT UTRECHT

Kijk voor meer informatie over de andere honoursprogramma’s binnen de Universiteit Utrecht.

Op basis van je eigen interesses en mogelijkheden kun je ook zelf activiteiten toevoegen aan je examenprogramma of de B&O Academiebijlage bij je masterdiploma. Hiervoor neem je contact op met de coördinator van de B&O Academie.