Waarom in Utrecht

Volledig gewijd aan vertaling

De Utrechtse master Professioneel vertalen is het enige academische programma in Nederland dat in 1,5 jaar een uitgebreide vorming in vertaling en vertaalreflectie biedt. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie, in samenwerking met de master Vertalen van de KU Leuven.

Het programma heeft een sterke link met het actuele vertaalonderzoek, omdat het onderwijs is gebaseerd op het onderzoek dat vooraanstaande, Utrechtse vertaalwetenschappers verrichten. Het bereidt studenten ook uitstekend voor op de arbeidsmarkt, dankzij een speciale cursus over ondernemerschap en een uitgebreide stage. 

Persoonlijke invulling

Dankzij de gespecialiseerde cursussen kun je je studieprogramma afstemmen op je eigen belangstelling en behoeften. Zo kan je je specialiseren in het vaktalige domein dat je het meest aanspreekt, onder de begeleiding van specialisten in individuele onderdelen, maar ook tijdens een omvangrijke stage.

Vertaalcommunity

Wanneer je Vertalen studeert in Utrecht maak je deel uit van een actieve community. Ook onderhouden we zorgvuldig contact met ons uitgebreide alumninetwerk. Je kunt aan onze blog bijdragen en ons op Twitter (@uu_translation) volgen.

Skills labs

Met de opkomst van vertaalsoftware en automatische vertaalprogramma’s zoals bijvoorbeeld Google Translate is het veld sterk aan het veranderen. In Utrecht leer je goed omgaan met nieuwe methoden en technieken. Er wordt getraind in de zogenaamde skills labs. Dit zijn werkplaatsen waar je gebruik kunt maken van de ICT-mogelijkheden om te vertalen. Zo leer je met behulp van specialistische software terminologie te beheren, het internet te doorzoeken op relevante parallelteksten en woordcombinaties in kaart te brengen.

Prof. dr. Haidee Kotze (programmacoördinator)
Profielfoto prof. dr. Haidee Kotze

Haidee Kotze is hoogleraar Vertaalwetenschap. Haar onderzoek richt zich op de manier waarop sociale, culturele en cognitieve factoren verweven zijn in het vormgeven van vertalingen. Ze heeft een bijzondere interesse in de cognitieve processen die deen rol spelen bij vertalen, en hoe deze een duidelijke ‘vingerafdruk’ achterlaten op vertaalde teksten. Daarnaast doet Haidee onderzoek naar taalvariatie en -verandering, en naar politiek discours.

Dr. Gys-Walt van Egdom
Profielfoto dr. Gys-Walt van Egdom

Gys-Walt van Egdom is docent Vertaalwetenschap en Vertalen. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op vertaaldidactiek (evaluatie en competentieverwerving). Hij is covoorzitter van het International Network of Simulated Translation Bureaus en bestuurslid van het Tolk- en vertaalcongres.

Foto: Tim Vermeire