Waarom in Utrecht

Volledig gewijd aan vertaling

De Utrechtse master Professioneel Vertalen is het enige academische programma in Nederland dat volledig aan vertaling is gewijd. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie.

Het programma heeft een sterke link met het actuele vertaalonderzoek, omdat het onderwijs is gebaseerd op het onderzoek dat vooraanstaande, Utrechtse vertaalwetenschappers verrichten.

Persoonlijke invulling

Dankzij de gespecialiseerde cursussen kun je je studieprogramma afstemmen op je eigen belangstelling en behoeften. Zo kan je je specialiseren in het vaktalige domein dat je het meest aanspreekt, onder de begeleiding van specialisten in individuele onderdelen, maar ook tijdens een omvangrijke stage.

Vertaalcommunity

Wanneer je Vertalen studeert in Utrecht maak je deel uit van een actieve community. Ook onderhouden we zorgvuldig contact met ons uitgebreide alumninetwerk.

Skills labs

Met de opkomst van vertaalsoftwater en automatische vertaalprogramma’s zoals bijvoorbeeld Google Translate is het veld sterk aan het veranderen. In Utrecht leer je goed omgaan met nieuwe methoden en technieken. Er wordt getraind in de zogenaamde skills labs. Dit zijn werkplaatsen waar je gebruik kunt maken van de ICT-mogelijkheden om te vertalen. Zo leer je met behulp van specialistische software terminologie te beheren, het internet te doorzoeken op relevante parallelteksten en woordcombinaties in kaart te brengen.

Dr. Katell Laveant (Frans en mastercoördinator)
Katell Laveant, Professioneel vertalen

Katell Lavéant is universitair hoofddocent bij de afdeling Franse taal en cultuur. Sinds 2005 doceert zij middeleeuwse en vroegmoderne (Franse) literatuur en cultuur bij de Universiteit Utrecht. Zij doet onderzoek naar de laat-middeleeuwse en vroegmoderne literaire en feestcultuur vanuit een interdisciplinair perspectief, aan de hand van historische en literaire bronnen. 

Dr. Cees Koster (Engels)
Cees Koster

Cees Koster is werkzaam als docent Vertaalwetenschap en Vertalen Engels en als coördinator van de master Literair vertalen. Sinds de oprichting in 1994 is hij redacteur van Filter, tijdschrift over vertalen.Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op de 19e- en 20e-eeuwse vertaalgeschiedenis. 

Domstraat