Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Vertaalwetenschap
  • Programma: Professioneel vertalen
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66061
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
  • Nederlands
  • Meertalig
Tijdsduur:
1,5 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
90
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Korte omschrijving:
In het programma Professioneel vertalen leer je alles over professioneel vertalen, o.a. voor internationale organisaties en bedrijven (mogelijke talen: EN, DUI, FRA, SPA, ITA).
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
  • Freelance vertaler
  • In-hous vertaler vertaalbureau
  • Afdelingsmanager internationaal bedrijf
  • Vertaler bij de Europese Unie
  • Medewerker vertaalbeleid
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2020-2021
12