Als je bent toegelaten

Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot een masterprogramma aan de Universiteit Utrecht zijn er nog een aantal praktische zaken die je aandacht nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Collegegeld betalen

Als je definitief bent toegelaten kun je een machtiging afgeven voor het betalen van je collegegeld. Internationale studenten krijgen bericht over het betalen van het collegegeld.

Digitale collegekaart

Alle studenten aan de Universiteit Utrecht ontvangen een digitale collegekaart. Je collegekaart is zichtbaar in de MyUU app zodra je succesvol bent ingeschreven en je collegegeld is betaald. Je kunt de app downloaden in de Apple App Store of de Android Google Play Store.

Bevestig je deelname

Per e-mail ontvang je van ons een link naar een bevestigingsformulier. Hierop geef je aan of je wel of niet gebruik wilt maken van je toelating tot het programma. Bevestig je deelname vóór 1 juni. Dit is een voorwaarde voor definitieve toelating. Bevestig je je deelname niet, dan verlies je je plek in het programma en wordt je verzoek tot inschrijving geannuleerd.

Inschrijven voor cursus(sen)

Voordat het masterprogramma van start gaat, moet je je al inschrijven voor cursussen. Zodra het cursusaanbod beschikbaar is, krijg je per mail een cursusinschrijfformulier toegestuurd. Ben je al een student van de Universiteit Utrecht, dan schrijf je jezelf in.

Introductieprogramma

De faculteit Geesteswetenschappen organiseert aan het begin van het collegejaar een introductie. Je krijgt hierover bericht. Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding, dan krijg je ook een uitnodiging voor de UU Orientation Day.

Contact

Vragen over je (voorwaardelijke) toelating, het bevestigingsformulier, de cursusinschrijving of het introductieprogramma? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Vragen over je collegegeld of collegekaart? Neem dan contact op met Studentenservice.