• De master Notarieel recht heeft mij goed voorbereid op mijn werk als kandidaat-notaris

  Al van jongs af aan wist ik dat ik later graag rechten wilde gaan studeren. Zoals veel mensen, koos ik voor het 'toga traject´ en begon ik, na het afronden van mijn bachelor, aan de master privaatrecht. Tijdens de eindfase van deze master, ging ik als werkstudent aan de slag binnen de praktijkgroep Corporate op het notariaat bij CMS in Amsterdam. Dit werkstudentschap wekte mijn interesse voor het notariaat en op de sectie hadden ze nog een plek voor een beginnende kandidaat-notaris stagiaire. Vandaar dat ik besloot om naast het afronden van mijn master privaatrecht, ook de notariële bachelor-vakken en de master notarieel recht te gaan volgen. De studie sloot erg goed aan bij mijn werk in de notariële praktijk en zorgde er voor dat ik de ambitie kreeg om uiteindelijk echt als kandidaat-notaris aan de slag te gaan. Wat ik voornamelijk leuk vond aan de notariële master is de specialisatie op drie rechtsgebieden, te weten ondernemingsrecht, onroerend goedrecht en familierecht.

  Op dit moment werk ik als kandidaat-notaris bij CMS op de praktijkgroep Corporate en heb ik het heel erg naar mijn zin. De internationale ondernemingsrechtpraktijk trekt mij heel erg doordat zij heel dynamisch is en voor veel uitdaging zorgt. Ik houd me voornamelijk bezig met het oprichten van rechtspersonen, fusies, overnames en grote herstructureringen. Het internationale aspect zorgt ervoor dat je veel mee krijgt van verschillende buitenlandse rechtstelsels. De master Notarieel recht aan de Universiteit Utrecht heeft mij goed voorbereid op mijn werk als kandidaat-notaris. Aan het vak 'Financiering, Onderneming en Recht' heb ik het meeste gehad, aangezien je tijdens dit vak niet alleen theoretisch bezig bent, maar juist casussen kreeg die vergelijkbaar zijn met de juridische vraagstukken waar ik in de praktijk tegenaan loop. Het werk als kandidaat-notaris bevalt mij erg goed en ik hoop dan ook dat velen mijn voorbeeld zullen volgen.

  Elisabeth von Meijenfeldt
  Alumna Notarieel recht

 • De master is kleinschalig, wat het onderwijs ten goede komt

  Toen ik begon met de studie Rechtsgeleerdheid was ik ervan overtuigd dat ik advocaat wilde worden. Uiteindelijk koos ik in de bachelor toch voor het notariële traject. Dit deed ik omdat alle vakken die voor het notariële traject verplicht waren zoals Vennootschappen en Rechtspersonenrecht, Belastingrecht en Verdieping goederenrecht mij erg interesseerden. Op het moment dat ik de trajectkeuze maakte, ging mijn voorkeur echter nog steeds uit naar de advocatuur. Het notariële traject koos ik puur vanwege de goede privaatrechtelijke basis die het zou bieden.
  Toen ik lid werd van Vevanos, de vereniging van notariële studenten, kreeg ik door middel van onder andere kantoorbezoeken, de mogelijkheid kennis te maken met verschillende kantoren en hun notariaat. Hierdoor kwam ik er langzaamaan achter dat het notariaat eigenlijk veel leuker was dan ik altijd had gedacht! Notarissen bleken helemaal  niet alleen maar testamenten te maken, maar ook een belangrijke rol te vervullen bij bijvoorbeeld grote fusies of overnames. Het adviseren van cliënten als onafhankelijke derde begon mij steeds meer aan te spreken. De keuze voor de notariële Master was dan ook een logische volgende stap. De Master is kleinschalig, wat het onderwijs ten goede komt. Niet alleen het contact met medestudenten, maar ook dat met de docenten wordt hierdoor persoonlijker.
  Na het afronden van de Master wil ik graag meedoen aan de Masterclass Notariaat die de Universiteit elk jaar in september aanbiedt bij voldoende belangstelling. Deelname aan de masterclass biedt de ideale mogelijkheid nader kennis te maken met verschillende kantoren door middel van het lopen van twee stages. Naast het stagelopen is één dag in de week gereserveerd voor onderwijs. Deze dag onderwijs brengt je tevens in de gelegenheid ervaringen uit te wisselen met studenten die stagelopen bij andere kantoren.

  Mayke Kamstra
  Alumna Notarieel recht