Leer cognitieve functiestoornissen diagnosticeren en behandelen

Ben je geïnteresseerd in de relatie tussen hersenen en gedrag? Als neuropsycholoog verdiep je je in psychologische functies zoals waarneming, geheugen, taalverwerking, aandacht, emotie en motoriek.

Je bestudeert:

 • hoe de hersenen deze psychologische functies uitvoeren;
 • wat de gevolgen zijn van hersenbeschadigingen;
 • hoe je stoornissen kunt behandelen.

Stoornissen kunnen op verschillende manier ontstaan. Bijvoorbeeld door een ongeval, een beroerte, degeneratie in de hersenen (Alzheimerdementie, syndroom van Wernicke-Korsakov), of afwijkingen in de ontwikkeling (dyslexie, ADHD, autisme).

Welke gevolgen heeft hersenletsel voor het geheugen, de aandacht of de waarneming?

Onderwijs gedreven door onderzoek en klinische ervaring

De docenten van het masterprogramma Neuropsychologie werken in de klinische praktijk en/of doen state of the art theoretisch onderzoek aan Universiteit Utrecht. Deze integratie van wetenschap en praktijk voedt het onderwijs van deze master.

Leer multidisciplinair werken

Bij deze master leer je goed schakelen met andere gedragswetenschappen en medische wetenschappen. Onze docenten komen uit verschillende disciplines en ook bij de stage-instellingen vind je die multidisciplinariteit terug.

Numerus Fixus

Het masterprogramma Neuropsychologie heeft per september 2017 een numerus fixus van 65 kandidaten. Dit betekent dat er maximaal 65 kandidaten aan het masterprogramma kunnen deelnemen.

Doel van het programma

Met dit masterprogramma doe je kennis en vaardigheden op van de neuropsychologie. Daarmee kun je psychologische functiestoornissen die het gevolg zijn van een stoornis in de hersenen diagnosticeren en behandelen. Je ontwikkelt jezelf tot een academische professional, die de nieuwste wetenschappeljike theorieën over bijv. waarneming, geheugen en aandacht kan vertalen naar de klinische praktijk.

Afhankelijk van je vooropleiding kun je met dit masterprogramma verder:

 • de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP behalen;
 • voldoen aan de toegangseisen van de beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.
 • Carlijn Speelman - alumna Neuropsychologie
  “Ik vind het brein zó interessant. Dat zoiets relatief kleins zoveel invloed heeft op het hele functioneren van een mens.”

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Psychology
 • Programma: Neuropsychologie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66604
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Social and Behavioural Sciences