Taalspecifiek

Deze onderzoeksmaster is uniek omdat zij taalspecifiek is: geen andere onderzoeksmaster biedt je de mogelijkheid je te richten op de bestudering van Nederlandstalige bronnen (literatuur, film, toneel). Het merendeel van de vakken is daarom ook in het Nederlands. Daarin verschilt dit programma van andere literatuurwetenschappelijke en cultuurhistorische onderzoeksmasters. Een opleiding volgend die taalspecifiek is, biedt een aantal voordelen. Veel bronmateriaal is in Nederland te vinden en dus onder handbereik. Je kunt vanaf de eerste dag al archieven, erfgoedinstellingen en bibliotheken in om materiaal te onderzoeken. Deze onderzoeksmaster heeft kortom een sterk hands-on karakter.

De functie van literatuur

In dit masterprogramma ligt veel nadruk op de maatschappelijke en sociale functie van literatuur. Deze functie is niet universeel, maar verschilt van land tot land, van regio tot regio en van tijdvak tot tijdvak. De kennis van de Nederlandse cultuurgeschiedenis die je in deze onderzoeksmaster verwerft, geeft je een helder kader om te onderzoeken wat er specifiek is aan de Nederlandse literatuur, terwijl je ook leert onderzoeken hoe de Nederlandse literatuur tevens gevormd werd en wordt door grensoverstijgende culturele processen.

Stage

Een stage is niet verplicht, maar het programma biedt wel de mogelijkheid tot een onderzoeksstage. Studenten liepen onderzoeksstages bij onder meer het Huygens-instituut in Den Haag, het Louis Paul Boon-documentatiecentrum van de Universiteit Antwerpen en het Poëziecentrum in Gent. Studenten kunnen ook zelf een stageplaats regelen in Nederland of het buitenland. Op die manier kun je bouwen aan een netwerk in het wetenschappelijke werkveld, doe je concrete werkervaring op en geef je je specialisatie vorm. Lees hier het verhaal van Maria van Leeuwen over haar stage in Suriname. 

DOCENTEN

Onze docenten zijn internationaal gerenommeerde experts in hun vakgebied. De opleiding wordt gedragen door docenten met bijzondere expertise op het vlak van poëzie, Vlaamse literatuur, postkoloniale theorie en literatuur, gender (met bijzondere aandacht voor masculiniteit), institutionele aspecten (de rol van overheid, media, festivals en de markt bij het nationaal en internationaal verspreiden van de Nederlandse literatuur), auteurschap in Nederland, culturen van roem en reputatie en digitale analyse van tekstcorpora. De docenten werken nauw samen om diachroon onderzoek - van middelnederlandse tot moderne Nederlandstalige tekstculturen - mogelijk te maken. De kerndocenten van de master Nederlandse literatuur en cultuur zijn onder andere:

Prof. dr. Geert Buelens
Geert Buelens, Nederlandse literatuur en cultuur

Geert Buelens is professor Moderne Nederlandse Letterkunde. Zijn onderzoek gaat vooral over de wisselwerking tussen literatuur en samenleving. Hij publiceerde uitvoerig over Paul van Ostaijen, avant-garde poëzie, nationalisme en de poëzie van de Eerste Wereldoorlog. Zijn huidige onderzoek gaat over de cultuur van de jaren zestig, het schrijven van nationale en internationale literatuurgeschiedenissen, neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog en de dynamiek tussen de poëzie en de liedkunst sinds de Romantiek.

Dr. Saskia Pieterse
Saskia Pieterse, Nederlandse literatuur en cultuur

Saskia Pieterse is docent Moderne Letterkunde. Haar onderzoek concentreert zich op de identiteits-vormende functie van literatuur, vooral in brede sociaalmaatschappelijke zin. Ze onderzoekt de relatie tussen het Nederlandse nationale zelfbeeld en het concrete economische handelen van Nederland in (post)koloniale, commerciële en financiële contexten. Daarnaast onderzoekt ze representaties van arbeid, sociale mobiliteit en diversiteit in hedendaags proza. 

Prof. dr. Els Stronks
Els Stronks, Nederlandse literatuur en cultuur

Els Stronks is hoogleraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde. Haar onderwijs en onderzoek concentreert zich op multimediale literatuur uit de Nederlandse Gouden Eeuw (woord, beeld, muziek), op de internationale inbedding van die literatuur en op digitale ontwikkelingen in het vakgebied (van digitale onderzoeksplatforms tot educatieve websites). 

Dr. Feike Dietz

Feike Dietz is docent Vroegmoderne Letterkunde. Zij doet momenteel onderzoek naar de relatie tussen vroegmoderne letterkunde, mediavaardigheden en de productie van kennis, met speciale aandacht voor jonge lezers: hoe hielpen multimediale kinder- en schoolboeken lezers om vaardig te worden met (visuele, tekstuele) media en de informatie die daarin overgedragen werd? Daarnaast houdt zij zich in onderzoek en onderwijs bezig met taalvariatie bij vroegmoderne auteurs. 

Dr. Nina Geerdink
Nina Geerdink, Nederlandse literatuur en cultuur

Nina Geerdink is docent Vroegmoderne Letterkunde. In onderwijs en onderzoek is ze vooral bezig met (sociale) poëzie, schrijvende vrouwen, auteurschap en de institutionele context van literaire productie. Ze onderzoekt de verdienmogelijkheden van vroegmoderne auteurs in relatie tot het contemporaine discours over dichterschap en geld. 

Gastdocenten

Naast de bij het masterprogramma betrokken docenten maakt de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur intensief gebruik van gastdocenten afkomstig uit de kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en literatuurwetenschap. Het programma biedt maatwerk voor de individuele student en helpt je na te denken over jouw specialisatie. De gastdocenten helpen je om je blik op het wetenschappelijke veld te verbreden en te verdiepen.

Domstraat