Testimonials

 • Aafje de Roest is alumna Nederlandse literatuur en cultuur

  Aafje de Roest, student Nederlandse literatuur en cultuur

  “‘Het land van’, ‘Made in NL’, ‘Nederland’ - het zijn nummers die je misschien wel eens beluisterd hebt. Ik in elk geval wel, toen ik twee jaar geleden in het televisieprogramma ‘Lekker Nederlands’ zag hoe Lange Frans een remake van ‘Het land van’ rapte. Ik vroeg me af: waarom verschijnt dit nummer juist nu? En wat wordt er in raps over Nederland en Nederlandse steden eigenlijk gezegd?

  Ik ben Aafje de Roest en onlangs afgestudeerd aan de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde). Ik ben altijd nieuwsgierig om te weten te komen wat (jonge) mensen écht lezen, kijken of beluisteren en wil nauwkeurig ‘lezen’ wat daarin gezegd wordt en wat voor betekenis dit heeft. In de master bestudeerde ik de verbeelding van plaatsen en ruimtes in Nederlandse hiphop. Vanuit een grote interesse voor populaire cultuur analyseerde ik raps met Nederland en Nederlandse steden als thema en betoogde ik dat in deze teksten via ogenschijnlijke trots wezenlijke problemen in de Nederlandse maatschappij worden aangekaart. Momenteel ben ik op zoek naar een promotieplaats om mijn onderzoek te kunnen voortzetten.

  Het overgrote deel van mijn studietijd ging uit naar mijn stage bij het Meertens Instituut te Amsterdam (waar ik binnen het project Nederlandsheid onderzoek deed naar de verbeelding van de Bijlmer, de Bims, door het Amsterdamse hiphopcollectief SMIB). Tijdens mijn onderzoek wilde ik erachter komen hoe rappers de wijk en de stad inzetten in hun teksten en profilering. Wel eens van represent gehoord? Dat bedoel ik! In naar mijn masterscriptie zette ik een methodologisch kader op om represent mee te onderzoeken en analyseerde ik teksten, interviews en performances van rappers Hef, Broederliefde, Ares en Killer Kamal. Dat rappers het hebben over hun afkomst is een bekend fenomeen. Hoe zij dit inzetten in hun muziek, voor hun reputatie en om een divers publiek aan te spreken is een urgente vraag waar ik met mijn onderzoek een antwoord op wil geven.

  De insteek van de onderzoeksmaster is namelijk om verbanden te zien tussen het lokale, nationale en globale. Dan wordt zichtbaar dat (net als in de V.S.) de notie van plaats en ruimte in hiphop een steeds sterkere politieke (emanciperende) werking heeft gekregen. Via de wijk of de stad wordt door rappers als Opgezwolle, maar ook Boef of Broederliefde veel prijsgegeven over de manier waarop zij Nederland en de rest van de wereld bezien. Dat komt vervolgens terecht bij jou, de luisteraar – en zo kan ook jouw manier van kijken veranderen.”

 • Evelyne van der Neut werkt als docent bij Hogeschool Rotterdam & is eigenaar van Ik lees je tekst

  Evelyne van der Neut, alumna Nederlandse literatuur en cultuur

  "De onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) bood een verdiepend vervolg op de bachelor Nederlandse taal en cultuur, waarin ik mij had gericht op moderne Nederlandse literatuur. Ik vond de verschillende onderzoeksstijlen binnen de vakgroep Nederlands erg aansprekend. Na een uitgebreide vergelijking kwam ik erachter dat de combinatie van literatuur, geschiedenis en filosofie uniek was voor de master Nederlandse literatuur en cultuur.

  Je krijgt als student de regie over je eigen programma: je kunt uitproberen welke stijl van onderzoek doen bij je past. Uniek aan Nederlandse literatuur en cultuur studeren in Utrecht is de aanbeveling om een half jaar in het buitenland te verblijven. Dat lijkt misschien onlogisch (waarom zou je Nederlandse literatuur studeren buiten de landsgrenzen?), maar het biedt de mogelijkheid om je te scholen in internationale methoden en theorieën van de studie naar literatuur.

  Binnen twee maanden na het inleveren van mijn scriptie had ik een parttime aanstelling als docent in het hbo. Ik geef bij verschillende opleidingen lessen Schrijfvaardigheid. Daarnaast ontwerp ik cursusmateriaal en diagnostische toetsen, werk ik mee aan het inrichten van een nieuw taalbeleid bij een opleiding en ben ik actief bezig met het digitaliseren van het onderwijs. Het onderwijs is voor mij een geheel nieuwe wereld, die ik mij met sneltreinvaart eigen maak.

  Ook ben ik mijn eigen bedrijf begonnen als tekstschrijver en redacteur (Ik lees je tekst). Ik redigeer bijvoorbeeld manuscripten van semiprofessionele auteurs, schrijf projectpagina’s voor een platform voor klimaatwetenschappers en begeleid studenten bij het schrijven van hun afstudeerwerkstuk. De hoge standaard die gehanteerd wordt voor schrijfproducten binnen het masterprogramma heeft eraan bijgedragen dat ik ook anderen kan helpen met het produceren van heldere en diepgravende teksten. Bovendien zorgt mijn wetenschappelijke scholing ervoor dat ik in interviews met onderzoekers snel kan doordringen tot de kern van hun onderzoek en deze kan vertalen naar een leesbare tekst.

  Tijdens de master Nederlandse literatuur en cultuur heb ik een heel kritische houding kunnen ontwikkelen die ertoe heeft geleid dat ik nu vlot de theorie en de praktijk van het onderwijs tot me kan nemen. Daarbij schep ik zelf veel plezier in de omslag van veelal theoretisch en tekstgericht onderzoek in de master naar heel praktische onderzoekjes naar bijvoorbeeld toetskwaliteit, testresultaten en taalvaardigheid onder hbo-studenten."