Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Neerlandistiek (research)
 • Programma: Nederlandse literatuur en cultuur
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60851
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Nee
Onderwijsvormen:
 • Werkcollege: 80%
 • Zelfstudie: 10%
 • Stage: 10%
Korte omschrijving:
In de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur bestudeer je de (vroeg)moderne Nederlandse literatuur in haar intermediale en internationale context.
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenreglement
Stagemogelijkheid:
Ja, optioneel
Mogelijk carrièrepad:
 • PhD-onderzoeker
 • Onderzoeker wetenschappelijke of culturele instelling
 • Redacteur literaire uitgeverij
 • Beleidsmedewerker literaire of culturele instelling
 • Docent HBO of middelbaar onderwijs
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
8
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron:VSNU, 2017), n>30
Voltijd: 24 maanden