Waarom in Utrecht

Onderscheidend programma

Het programma Meertaligheid en taalverwerving onderscheidt zich van andere taalwetenschappelijke programma’s in Nederland, door:

  • De focus op taalverwerving en meertaligheid, zowel individueel als in combinatie met elkaar.
  • Een gedegen onderbouwing vanuit de theoretische taalkunde.
  • De koppeling van moderne vreemde talen aan taal(verwervings)problematiek.

Praktijkgericht

In de master is bijzondere aandacht voor de koppeling met de praktijk en beleidsvorming. Het programma heeft een verplichte praktijkcomponent. Lees meer over de voorbereiding op de arbeidsmarkt

Taalbeleid

Meertaligheid en taalverwerving onderscheidt zich van de Utrechtse tweejarige onderzoeksmaster Linguistics door de focus op de ontwikkeling van taalbeleid. In het programma wordt daardoor niet alleen aandacht besteed aan (psycho)linguïstische, maar ook sociolinguïstische aspecten van taalverwerving en meertaligheid.

Docenten

Kerndocenten van de master Meertaligheid en taalverwerving zijn onder anderen:

Dr. Jacomine Nortier
Jacomine Nortier

Jacomine Nortier is universitair hoofddocent Nederlands Taalkunde. Haar onderzoek concentreert zich op sociolinguïstiek, meertaligheid en taalcontact en kwesties rond taal, etniciteit en identiteit. Als docent houdt zij zich ook bezig met meertaligheid in het onderwijs. De laatste jaren publiceert ze voornamelijk over jongerentalen in een stedelijke context en op internet.

Dr. Sergio Baauw
Sergio Baauw

Sergio Baauw is docent Spaanse taalkunde. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de verwerving van het Spaans en het Nederlands, vaak vanuit een taalvergelijkend perspectief, en op meertaligheid en onderwijs. Hij geeft onderwijs op het gebied van de (taaltheoretische benadering van) taalverwerving.

Dr. Luisa Meroni
Luisa Meroni

Luisa Meroni is docent taalkunde en Italiaans. Haar onderzoek richt zich op kindertaalverwerving, zinsverwerking en tweede taalverwerving, waarin zij gebruik maakt van linguïstische theorieën en experimentele methoden.   

Dr. Ellen-Petra Kester
Dr. Ellen-Petra Kester

Ellen-Petra Kester is coördinator van de master Meertaligheid en taalverwerving. Zij is universitair hoofddocent Spaanse taalkunde. Haar onderzoek richt zich op de syntaxis van het Papiaments en de sociolinguïstiek van de voormalige Nederlandse Antillen. Zij is tevens gastdocent aan de University of Curaçao.

Op de Neude