Tijdens mijn stage zag ik van dichtbij hoe een spel tot stand kwam om Engels te implementeren in het basisonderwijs én deed ik meteen waardevolle contacten op
Jannah Larrazabal, alumna

Gastcolleges

Tijdens je studie verdiep je je kennis, maar werk je ook aan academische- en professionele vaardigheden. In de cursus ‘MTV: onderzoek in perspectief’ in blok 1 richt je je al direct op het latere werkveld. Professionals uit verschillende branches komen een gastcollege geven over hun werk, waarin de toepassingen van taalwetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol spelen. Studenten worden actief bij de gastlezingen betrokken door middel van opdrachten en leren ook reflecteren op hun kennis, vaardigheden en ontwikkeling met betrekking tot hun toekomstige werkkring. De cursus is ook bedoeld om je te oriënteren op mogelijkheden voor de praktijkcomponent die verplicht deel uitmaakt van het afstudeerproject.

Praktijkcomponent

Onderdeel van je afstudeertraject is een zogenaamde praktijkcomponent. Het onderzoek is toepassingsgericht en kan intern of extern uitgevoerd worden. Een intern onderzoek is gekoppeld aan lopende projecten binnen ons eigen onderzoeksinstituut (Uil-OTS), een extern onderzoek wordt uitgevoerd bij een ander onderzoeksinstituut of bij een instelling of bedrijf. Denk bv. aan onderzoeksinstituten als het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, de Fryske Academie of het Meertens Instituut. Interessante instellingen en bedrijven voor praktijkonderzoek zijn de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), het CITO, de landelijke pedagogische centra, (taal)beleidsorganisaties, taleninstituten en uitgeverijen.

Docent worden

Wil je het onderwijs in, bijvoorbeeld als NT2-docent, dan kun je doorstromen naar een van de masters op het gebied van educatie en communicatie. In tegenstelling tot andere studenten kun je deze als alumnus van Meertaligheid en taalverwerving binnen één jaar afronden. 

Career Services

Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

Your Perspective

Your Perspective is een maandelijkse bijeenkomst voor studenten en alumni van de faculteit Geestewetenschappen. Iedere maand staat één werkveld centraal en komen alumni vanuit verschillende disciplines vertellen over hun ervaringen.

Carrièrenacht Geesteswetenschappen

De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien, maar ze bieden je ook de kans je te ontwikkelen door aan hun projecten mee te doen of van hun diensten gebruik te maken. Lees meer over de  CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.

UU Carrièredag