• Gerrita van den Hoorn werkt als NT2 docent bij Dutch First Utrecht

  "Ik heb gekozen voor de master Meertaligheid en Taalverwerving vanwege mijn interesse in (toegepaste) taalwetenschap, waar ook tijdens de bachelor Engelse taal en cultuur mijn focus op lag. De Engelse track heb ik allereerst gevolgd om verdieping te krijgen in linguïstiek gericht op Engels, en daarnaast om in de toekomst mogelijk door te stromen naar de 1-jarige educatieve master. De master sloot goed bij mijn verwachtingen aan. Ik heb verdieping in linguïstiek (algemeen en specifiek op Engels vlak) gekregen. Verder is het vak Taaldiagnostiek een goede voorbereiding op het maken van goede taaltoetsen. Bij het vak Onderzoek in Perspectief en tijdens mijn stage heb ik voor het eerst tijdens mijn WO-opleiding leren reflecteren op mijn kennis, vaardigheden en ambities, wat ik als heel nuttig heb ervaren. Tijdens mijn stage bij Earlybird (een nationaal expertisecentrum voor vvto Engels op de basisschool) leerde ik evalueren en ontwikkelen van content voor het educatieve spel Words&Birds voor Engels, en het koppelen van didactiek aan een adaptieve e-learning omgeving. Verder leerde ik om basisschoolkinderen te interviewen voor mijn masterscriptie. Dat laatste was een interessante ontdekkingstocht, want hoe stel je begrijpelijke vragen aan jonge kinderen om antwoorden te ontlokken die weer gekoppeld moeten worden aan de (taal)wetenschappelijke literatuur?

  Ik ben direct na mijn master gestart met de 1-jarige NT2-docentenopleiding en heb binnen 2 maanden een part-time baan als NT2 docent gevonden. Deze opleiding heb ik gekozen omdat het volwassenenonderwijs en het lesgeven aan kleine groepen mij goed ligt en enthousiast maakt. In mijn huidige baan geef ik op een taalschool lessen aan hoogopgeleide anderstaligen (niveau A1-B1) en loop daarnaast voor mijn opleiding stage op een taalschool waar nieuwkomers Nederlands leren (alfabetisering, A1). Mijn kennis van het Engels komt perfect van pas als tussentaal tijdens het lesgeven aan hoogopgeleide anderstaligen. Daarnaast heeft mijn masterscriptie over woordenschatverwerving mij inzicht gegeven in de theorie en praktijk van het taalleren, wat ik nu steeds kan testen en toepassen in het lesgeven.

  Ik heb de ambitie om als NT2 docent les te geven aan verschillende doelgroepen en op verschillende niveaus. Verder lijkt het me mooi om misschien nog de 1-jarige educatieve WO master Engels te volgen om daarnaast Engels les te geven aan jongeren en volwassenen. Omdat ik erg geïnteresseerd ben in de ontwikkeling van taalmethodes en –toetsen in combinatie met e-learning, zou ik me daar in de toekomst ook graag verder in willen specialiseren."

 • Sule Kurtcebe werkt als onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij het Babylab van het Utrecht Institute of Linguistics

  Sule Kurtcebe, alumna Taal, mens en maatschappij

  "Aanvankelijk wilde ik na mijn bachelor Engels een eerstegraads lerarenopleiding voor die taal gaan volgen. Ik ontdekte dat ik twee routes kon volgen: een tweejarige educatieve master of de eenjarige master Meertaligheid en taalverwerving (vroeger Taal, mens en maatschappij), gevolgd door een eenjarige educatieve master. Ik koos dat laatste, omdat ik al een educatieve achtergrond had. Op deze wijze zou ik meer kennis opdoen over taal en taalverwerving. Je kunt je bij de master Meertaligheid en taalverwerving namelijk verdiepen in een breed scala aan onderwerpen, zoals meertaligheid, eerste/tweedetaalverwerving, sociolinguïstiek en taaltypologie.

  Ik ben mijn carrière begonnen als docente Engels in Turkije. Nu werk ik als onderwijs-/onderzoeksmedewerker in het Babylab van het Utrecht Institute of Linguistics OTS. Daar ondersteun ik de manager. Ik ben verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van experimenten met eentalige en meertalige baby’s/kinderen. Daarnaast assisteer ik studenten en promovendi bij de voorbereiding van practica en instrueer ik over de werking van apparatuur. Ook geef ik advies over het analyseren en interpreteren van de testresultaten. Verder vertaal ik (populair-)wetenschappelijke teksten, maak contact met ouder(s)/verzorger(s) en organiseer en plan ik afspraken.

  De kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn master heb opgedaan over eerste/tweedetaalverwerving en meertaligheid komen nu goed van pas in taalontwikkelingsonderzoek met baby’s en dreumesen. In de nabije toekomst wil ik deze opgedane kennis graag inzetten in een promotieonderzoek naar de verwerving van taal bij tweetaligen op (zeer) jonge leeftijd."

 • Carolien Hennekam werkt als beleidsmedewerker onderwijs

  Carolien Hennekam, alumna Taal, mens en maatschappij

  "Tijdens mijn bachelor Nederlands had taalkunde al mijn interesse. Meertaligheid en taalverwerving (vroeger Taal, mens en maatschappij) klonk als een veelzijdige master, met grammatica en ‘bomen tekenen’, maar ook sociolinguïstiek en taalbeleid.

  Mijn eerste baan kreeg ik bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die de kwaliteit van het hoger onderwijs bewaakt. Ik had er stage gelopen en kon er direct na mijn afstuderen aan de slag. Stage lopen is dus zeker aan te raden!

  Zo kwam ik terecht in de wereld van kwaliteitszorg en internationalisering van het hoger onderwijs en heb ik 3,5 jaar als beleidsmedewerker onderwijs gewerkt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar hield ik me bezig met kwaliteitszorg, de examencommissie en was ik betrokken bij de ontwikkeling van en nieuwe, internationale master. Momenteel bekleed ik een soortgelijke functie op de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

  In mijn master heb ik geleerd om kritisch te zijn, zaken te analyseren en in vlot tempo te schrijven voor verschillende publieken. Dat komt van pas in mijn huidige baan, waarin het samenwerken met veel afdelingen binnen de faculteit en het ondersteunen van wetenschappers ervoor zorgt dat ik scherp blijf.’’

 • Jet Broeken is beleidsmedewerker bij de master Epidemiology in Utrecht

  Jet Broeken, alumna Taal, mens en maatschappij

  "In eerste instantie koos ik voor de master Meertaligheid en taalverwerving (vroeger Taal, mens en maatschappij) vanwege de richting Logopediewetenschap die de Universiteit Utrecht aanbood. Tijdens de bachelorfase raakte ik echter steeds meer geïnteresseerd in wat ik zelf ‘taalonderwijskunde’ noem: cursussen op het gebied van taalverwerving, taalontwikkelingsstoornissen en syntaxis.

  Bijzonder aan deze master is dat je de mogelijkheid hebt om een eigen richting te geven aan je specialisatie, afhankelijk van je interessegebied. De master staat bijvoorbeeld ook open voor studenten die een bachelor Nederlands of een bachelor in een vreemde taal hebben. Voor hen was er in de master mogelijkheid tot verdieping met betrekking tot hun gekozen taal, al dan niet aangevuld met de educatieve master. Zelf heb ik een bachelor Taalwetenschap, en ik heb me in de master meer gericht op taalbeleid en taalonderwijs in het algemeen.

  In het masterjaar heb ik stage gelopen bij de CED-groep (een onderwijsbegeleidingsdienst in Rotterdam). Mijn collega’s droegen mij na afloop van de stage voor aan een educatieve uitgeverij waar ze veel mee samenwerkten. Hier ben ik direct na mijn studie aan de slag gegaan als leerstofontwikkelaar. Ik ontwikkelde en gaf didactisch vorm aan (e-learning)cursussen voor sociaal-maatschappelijk kwetsbare doelgroepen (NT2, zeer laag opgeleiden, re-integratie) en werd intern opgeleid in de onderwijskundige richting.

  Vervolgens ben ik aan de slag gegaan als methodiekontwikkelaar bij de VanDoen Academie waar ik onder andere examen-opdrachten maakte, en opdrachten voor  de vakken Nederlands en rekenen op het MBO ontwikkelde. Mijn kennis van NT2, taal en leren, en constructie van leeromgevingen kwam hierbij goed van pas.

  De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest als beleidsmedewerker bij de master Epidemiology in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Ik hield me onder andere bezig met het toetsbeleid, het opzetten van een joint master en de inrichting van de digitale leeromgeving.

  Binnenkort start ik met een nieuwe functie: Onderwijskundige bij de Academy for Digital Entertainment van de NHTV in Breda!"