Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Taalwetenschappen
 • Programma: Meertaligheid en taalverwerving
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60815
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege: 10%
 • Werkcollege: 40%
 • Groepswerk: 20%
 • Zelfstudie: 20%
 • Stage: 10%
Korte omschrijving:
Tijdens de master Meertaligheid en taalverwerving bestudeer je meertaligheid en taalverwerving en pas je deze kennis toe op het gebied van onderwijs en taalbeleid.
Tracks:
 • 1. Algemeen
 • 2. Deutsch
 • 3. English
 • 4. Français
 • 5. Nederlands
 • 6. Español
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenreglement
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • Docent (NT2)
 • Taalbeleidsmedewerker
 • Educatieve redacteur
 • Adviseur taaldata
 • Adviseur taalpolitiek
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
17
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Voltijd: 13 maanden