Als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot een masterprogramma aan de Universiteit Utrecht moet je nog een aantal praktische zaken regelen.

Collegegeld betalen

Als je definitief bent toegelaten kun je een machtiging afgeven voor het betalen van je collegegeld. Internationale studenten krijgen bericht over het betalen van het collegegeld. Lees meer over hoe en wanneer je het collegegeld kan betalen.

Foto uploaden voor de collegekaart

Als je definitief bent toegelaten en als je machtiging voor het betalen van je collegegeld bij ons binnen is, krijg je een collegekaart. Zodra je een universitair mailadres hebt, kun je een pasfoto uploaden (pdf). 

Bevestig je deelname

Per e-mail ontvang je van van ons een link naar een bevestigingsformulier. Hierop geef je aan of je wel of niet gebruik wilt maken van je toelating tot het programma. Hoe eerder je dit terugstuurt, hoe sneller we je inschrijving in orde kunnen maken. Besluit je geen gebruik te maken van jouw toelating? Trek dan ook zo snel mogelijk je verzoek tot inschrijving in via Studielink.

Inschrijven voor cursus(sen)

Voordat het masterprogramma van start gaat, moet je je al inschrijven voor cursussen. Zodra het cursusaanbod beschikbaar is, krijg je per mail een cursusinschrijfformulier toegestuurd. Ben je al een student van de Universiteit Utrecht, dan schrijf je jezelf in.

Introductieprogramma

De faculteit Geesteswetenschappen organiseert aan het begin van het collegejaar een introductie. Je krijgt hierover bericht. Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding, dan krijg je ook een uitnodiging voor de UU Orientation Day.

Contact

Vragen over je (voorwaardelijke) toelating, het bevestigingsformulier, de cursusinschrijving of het introductieprogramma? Neem dan contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.

Vragen over je collegegeld of collegekaart? Neem dan contact op met Studentenservice.