Testimonials

Iris Beijer Veenman

Masterstudent Medical Humanities Iris Beijer Veenman staat bovenop een berg.
Iris Beijer Veenman, masterstudent Medical Humanities

"Als (voormalig) geneeskundestudent heb ik altijd fascinatie gehad voor bredere vragen in de gezondheidszorg. Waarom doen we het op deze manier, wat zijn daar de gevolgen van, en kan het ook anders? Deze master stelde me in staat om op een kritische manier over dit soort vragen na te denken. Allerlei belangrijke perspectieven en disciplines kwamen aan bod, die mijn horizon verbreedden en nieuwe interesses aanwakkerden. Ik genoot van de vrijheid om eigen onderwerpen te kiezen voor inhoudelijke opdrachten, en ik voelde me hierbij steeds geïnspireerd door de kundigheid en het enthousiasme van de docenten en mijn medestudenten."

Marinda Vink

Masterstudent Medical Humanities Marinda Vink staat aan een tafel en houdt de rug van een stoel vast.
Marinda Vink, masterstudent Medical Humanities

"De master Medical Humanities heeft mij erg veel kennis en plezier opgeleverd. Ik vond het een zeer waardevolle aanvulling op mijn studie geneeskunde en heb in dit jaar veel geleerd over de achtergrond van de medische wereld, onder andere door de geschiedenis, kunst en ethiek vakken. Ik kreeg de ruimte om complexe vraagstukken waar ik affiniteit mee heb in kaart brengen en te onderzoeken. Tijdens deze master werd ik uitgedaagd om na te denken, verbanden te leggen en met verschillende disciplines samen te werken om een stapje in een oplossingsrichting te zetten. Juist omdat veel zaken die in de gezondheidszorg spelen, zoveel breder zijn dan de geneeskunde alleen, bereidt deze master me goed voor op de toekomst."

Prof. dr. Sophia de Rooij, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis Amstelland

Portretfoto van Sophia de Rooij

Veel vraagstukken binnen de zorg vragen om een analyse vanuit een bredere expertise dan nu vaak het geval is. Nu is de benadering vaak monodisciplinair waarbij het grote risico bestaat dat er sprake is van onbewuste onbekwaamheid. Medical Humanities is mijns inziens dan ook een vakgebied dat veel toevoegt.

Zo zie ik een rol voor Medical Humanities alumni om na te denken over vraagstukken zoals de toegevoegde waarde van zorg: mag alles wat kan?

Hoe wordt het doel van een behandeling vastgesteld en wat betekent dit voor de patiënt? Hoe werkt moreel beraad over bijvoorbeeld crisissituaties bij ouderen met dementie en hoe hebben we op een goede manier aandacht voor verschillen in gezondheidsvaardigheden bij mensen met een andere culturele achtergrond of laaggeletterdheid?”