Zie jij uitdagingen in het zorg- en gezondheidsdomein als kansen voor innovatie? Kun jij je goed verplaatsen in anderen en daarmee verschillende perspectieven bij elkaar brengen? Ga jij graag aan de slag met complexe gezondheidszorgproblemen? Dan is deze master iets voor jou!

Aan de slag met maatschappelijke vraagstukken

Je bestudeert en analyseert uitdagingen binnen zorg en gezondheid vanuit verschillende perspectieven en ontwikkelt innovatieve oplossingen om deze problemen aan te pakken. Een voorbeeld van zo’n complexe uitdaging is dat we over enorm veel biomedische kennis beschikken, maar dat tegelijkertijd deze kennis wordt betwist door een toenemend wantrouwen in de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan de achterdocht tegen vaccinatie. Zulke complexe vraagstukken vragen om professionals die de geneeskunde en biomedische wetenschappen kunnen verbinden met de geesteswetenschappen, ofwel de humanities.

In deze master gaan we aan de slag met deze vraagstukken. Dit doen we door een constante wisselwerking van kennis, competenties en inzichten vanuit enerzijds de geneeskunde en gezondheidswetenschappen inclusief biomedische wetenschappen en de zorgdisciplines, en anderzijds de geesteswetenschappelijke disciplines geschiedenis, filosofie, ethiek, communicatie, literatuur en kunsten. Deze verbinding staat centraal in dit interdisciplinaire masterprogramma.

Icon of arrows
2
Bepaal je eigen richting
Kies uit twee tracks
2
Faculteiten
Geneeskunde en Geesteswetenschappen
Interview met Dr. Tessa van Charldorp over de Master.

Uniek in Nederland

Deze opleiding is uniek in Nederland: alleen aan de Universiteit Utrecht wordt een MSc-programma Medical Humanities aangeboden. De samenwerking tussen de faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht maakt het een onderscheidend masterprogramma door de interdisciplinaire inhoud, de methoden die je aanleert, het multidisciplinaire docententeam, en de praktijkgerichte toepassingsgebieden. Docenten zijn veelal gepromoveerde onderzoekers van verschillende faculteiten en naast het docentschap ook verbonden aan onderzoeks- en zorginstituten zoals het UMC Utrecht. Er is een stimulerend klimaat om bij te dragen aan de innovatie van het gezondheidsdomein en de zorgverlening in het algemeen.

Daarnaast is deze opleiding uniek omdat:

 • studenten met verschillende academische achtergronden worden toegelaten tot het programma zodat ze van en met elkaar kunnen leren.
 • de kleinschalige opleiding ervoor zorgt dat studenten en docenten elkaar kennen.
 • gemotiveerde studenten en docenten bijdragen aan de innovatie van het gezondheidsdomein en de zorgverlening in het algemeen.
 • studenten tijdens de verplichte stage innovatie teweeg kunnen brengen in de praktijk.
 • de deeltijdvariant de combinatie van werken als professional in de zorg en studeren aan de universiteit mogelijk maakt.

Een rol voor Medical Humanities alumni is om na te denken over vraagstukken zoals de toegevoegde waarde van zorg: mag alles wat kan?

Verbreed je horizon

De docenten zijn afkomstig van verschillende faculteiten en zorgen voor een unieke uitwisseling in kennis. Ook als student draag je hieraan bij, doordat zowel studenten met een vooropleiding in de geesteswetenschappen, geneeskunde of biomedische wetenschappen, en (zorg)professionals in deze vakgebieden kunnen worden toegelaten tot de master. Zo kun je elkaars taal leren spreken. Dit zorgt ervoor dat je na deze opleiding een functie kunt vervullen in het zorgdomein waar je verschillende disciplines, mensen en overtuigingen bij elkaar kunt brengen. Tijdens deze opleiding worden studenten uitgedaagd en gefaciliteerd om zich binnen en buiten de studie persoonlijk te ontwikkelen.

  De Nieuwe Utrechtse School

  Deze master sluit aan bij de visie van De Nieuwe Utrechtse School. De maatschappij verandert in razend tempo. Onze diverse samenleving wordt steeds ouder en mobieler. Via onze smartphones zoeken we bijvoorbeeld onze eigen gezondheidsinformatie. We bereiden je optimaal voor op de toekomst van de gezondheidszorg en het bredere gezondheidsdomein aan de hand van de visie van De Nieuwe Utrechtse School. Hierin staan samenwerken tussen verschillende disciplines, kritisch en creatief denken en het patiëntenperspectief centraal.

  In het kort

  Diploma: 
  Medical Humanities
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studievorm: 
  Voltijd, Deeltijd
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
  Start: 
  September
  Collegegeld: 
  Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

  Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2024-2025: € 2.248

  Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 23.765

  Meer informatie over collegegeld
  Croho code: 
  69342
  Accreditatie: 
  Geaccrediteerd door NVAO
  Faculteit: 
  Geneeskunde