Zie jij uitdagingen in het zorg- en gezondheidsdomein als kansen voor innovatie? Kun jij je goed verplaatsen in anderen en daarmee verschillende perspectieven bij elkaar brengen? Ga jij graag aan de slag met complexe gezondheidszorgproblemen? Dan is deze master iets voor jou! Je bestudeert en analyseert uitdagingen binnen zorg en gezondheid vanuit verschillende perspectieven en ontwikkelt innovatieve oplossingen om deze problemen aan te pakken.

Aan de slag met maatschappelijke vraagstukken

Een voorbeeld van zo’n complexe uitdaging is dat we over enorm veel biomedische kennis beschikken, maar dat tegelijkertijd deze kennis wordt betwist door een toenemend wantrouwen in de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan de achterdocht tegen vaccinatie. Zulke complexe vraagstukken vragen om professionals die de geneeskunde en biomedische wetenschappen kunnen verbinden met de geesteswetenschappen, ofwel de humanities. In deze master gaan we aan de slag met deze vraagstukken. Dit doen we door een constante wisselwerking van kennis, competenties en inzichten vanuit enerzijds de geneeskunde en gezondheidswetenschappen inclusief biomedische wetenschappen en de zorgdisciplines, en anderzijds de geesteswetenschappelijke disciplines geschiedenis, filosofie, ethiek, communicatie, literatuur en kunsten. Deze verbinding staat centraal in dit interdisciplinaire masterprogramma.

Icon of arrows
2
Bepaal je eigen richting
Kies uit twee tracks
2
Faculteiten
Geneeskunde en Geesteswetenschappen

Verbreed je horizon

De docenten zijn afkomstig van verschillende faculteiten en zorgen voor een unieke uitwisseling in kennis. Ook als student draag je hieraan bij, doordat zowel studenten met een vooropleiding in de geesteswetenschappen, geneeskunde of biomedische wetenschappen, en (zorg)professionals in deze vakgebieden kunnen worden toegelaten tot de master. Zo kun je elkaars taal leren spreken. Dit zorgt ervoor dat je na deze opleiding een functie kunt vervullen in het zorgdomein waar je verschillende disciplines, mensen en overtuigingen bij elkaar kunt brengen. Tijdens deze opleiding worden studenten uitgedaagd en gefaciliteerd om zich binnen en buiten de studie persoonlijk te ontwikkelen.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Medical Humanities
  • Programma: Medical Humanities: geesteswetenschappelijke en geneeskundige perspectieven op zorg en gezondheid
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
69342
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
  • Voltijd
  • Deeltijd
Tijdsduur:
  • 1 jaar
  • 2 jaar (deeltijd)
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
  • Studenten buiten de EU/EEA: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geneeskunde