46 resultaten

 • Arbeidsrecht In Utrecht bestudeer je het arbeidsrecht vanuit verschillende dimensies en verdiep je je kennis door keuzevakken (Capita Selecta).
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Bestuur en beleid Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues binnen de publieke sector, in een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Bestuur en beleid voor professionals In dit programma voor professionals verken je, in een geïntegreerd werk-en leertraject, de wisselwerking tussen samenleving en openbaar bestuur en ontdek je daarin je eigen rol.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar (deeltijd)
 • Communicatie en organisatie In de master Communicatie en organisatie leer je de communicatie van organisaties te analyseren, te evalueren en te verbeteren - altijd met oog voor context.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1,5 jaar
 • Cultuurgeschiedenis en erfgoed In de master Cultuurgeschiedenis en erfgoed bestudeer je de cultuur van het verleden en het gebruik van geschiedenis in het heden.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
 • Diergeneeskunde Opleiding tot dierenarts met richtingen in gezondheidszorg voor gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en paarden.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  3 jaar
 • Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Duits in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Engels in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Farmacie Deze driejarige master leidt je op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  3 jaar
 • Franse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Frans in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Fysiotherapiewetenschap Zet jij de fysiotherapie in beweging? Gaat de zorg je aan het hart en wil je bijdragen aan blijvende verbetering? Kies dan voor het masterprogramma Fysiotherapiewetenschap!
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Geneeskunde De master Geneeskunde bereidt je verder voor op het uitoefenen van het beroep arts. De master is alleen toegankelijk voor studenten die hun bachelor Geneeskunde gevolgd hebben aan de Universiteit Utrecht.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  3 jaar
 • Geografie: educatie en communicatie Als leraar Aardrijkskunde draag je je interesse en kennis op professionele wijze over op anderen; in het onderwijs of een andere (educatieve) sector.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Geschiedenis van politiek en maatschappij In het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij leer je hoe je historische inzichten over het functioneren van democratie, burgerschap en de markt kunt gebruiken om hedendaagse problemen op te lossen.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
 • Geschiedenis: educatie en communicatie Als leraar Geschiedenis draag je je interesse en kennis op professionele wijze over op anderen; in het onderwijs of een andere (educatieve) sector.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals Met het multidisciplinaire masterprogramma Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals draag je via wetenschappelijk onderzoek bij aan de innovatie van jouw zorgpraktijk.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie Deze master leert je anticiperen op juridische kwesties rondom slimme technologie waar op dit moment nog geen pasklaar antwoord op is en stelt je in staat om in de praktijk aan de slag te gaan met jouw specialistische kennis van het IE.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Interculturele communicatie In de interdisciplinaire master Interculturele communicatie doe je praktijkgericht onderzoek naar de optimalisering van communicatie in meertalige en internationale contexten.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Kunstgeschiedenis De master Kunstgeschiedenis richt zich op studenten die gefascineerd zijn door kunst en architectuur en de institutionele en maatschappelijke omgang hiermee, en die hun kennis op dit gebied willen uitbreiden via gericht kunsthistorisch onderzoek.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
 • Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie Als leraar Kunstgeschiedenis draag je je interesse en kennis op professionele wijze over op anderen; in het onderwijs of een andere (educatieve) sector.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Leraar voorbereidend hoger onderwijs Word eerstegraads leraar in aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans of wiskunde.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
 • Literair vertalen In de master Literair vertalen combineer je onderzoek naar de literaire vertaling met de praktijk van het vertalen zelf.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  1,5 jaar
 • Literatuur vandaag In het masterprogramma Literatuur vandaag leer je hoe literatuur functioneert in een geglobaliseerde, gedigitaliseerde en vercommercialiseerde wereld.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Management van publieke vraagstukken In dit programma voor professionals leer je uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar (deeltijd), 2 jaar (deeltijd)
 • Medical Humanities: geesteswetenschappelijke en geneeskundige perspectieven op zorg en gezondheid Ga aan de slag met complexe uitdagingen binnen zorg en gezondheid.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
 • Meertaligheid en taalverwerving Tijdens de master Meertaligheid en taalverwerving bestudeer je meertaligheid en taalverwerving en pas je deze kennis toe op het gebied van onderwijs en taalbeleid.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Nederlandse literatuur en cultuur In de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur bestudeer je de (vroeg)moderne Nederlandse literatuur in haar intermediale en internationale context.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Neerlandistiek In de master Neerlandistiek leer je de Nederlandse taal en cultuur analyseren in internationale context, in functies waar je die kennis kunt gebruiken en overbrengen.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Notarieel recht De brede master Notarieel recht biedt je naast de civiele basis van dit rechtsgebied gedegen kennis van het verbintenissenrecht en goederenrecht.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Onderneming en recht De master Onderneming en recht geeft zicht op de rol en het functioneren van ondernemingen vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Onderwijswetenschappen Het Engelstalige programma Educational Sciences (Onderwijswetenschappen) geeft je kennis om leeromgevingen, het onderwijs en bedrijfsopleidingen te verbeteren.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
 • Organisatie, cultuur en management In dit programma voor professionals krijg je o.a. inzicht in culturele machtsprocessen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving met oog voor context.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar (deeltijd)
 • Organisaties, verandering en management Dit masterprogramma gaat in op veranderingen in organisaties en leert je daarbij oog te krijgen voor de effectiviteit van die organisaties zonder de aandacht voor mensen, interacties en processen te verliezen.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Orthopedagogiek Met dit Engelstalig programma Clinical Child, Family, Education and Society (Orthopedagogiek) doorbreek, voorkom of verbeter je problematische opvoedingssituaties.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Privaatrecht De master Privaatrecht biedt een brede basis en de vaardigheden om met de steeds veranderende inhoud van het privaatrecht om te kunnen gaan.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Professioneel vertalen In het programma Professioneel vertalen leer je alles over professioneel vertalen, o.a. voor internationale organisaties en bedrijven (mogelijke talen: EN, DUI, FRA, SPA, ITA).
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  1,5 jaar
 • Publiek management Dit masterprogramma leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als criminaliteit, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden. We willen je opleiden tot reflective practitioner.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Religie en samenleving In de master Religie en samenleving bestudeer je de veranderende maatschappelijke rol van religie in West-Europa, altijd met aandacht voor het transnationale karakter van religies.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
 • Selective Utrecht Medical Master (SUMMA) In deze vierjarige master word je als student met een biomedische of lifescience bachelor opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  4 jaar
 • Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie Word leraar Spaans in het voortgezet onderwijs of bereid je voor op een communicatiefunctie in de educatieve of een andere sector.
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Sportbeleid en sportmanagement Dit masterprogramma besteedt aandacht aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties, zoals bonden, verenigingen, gemeentes, koepelorganisaties.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar
 • Staats- en bestuursrecht De master Staats- en bestuursrecht stelt je als jurist goed in staat om kritisch te reflecteren op problemen vanuit juridisch en maatschappelijk perspectief.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Strafrecht De master Strafrecht leert je op een wetenschappelijk verantwoorde manier antwoorden te vinden op maatschappelijk relevante, strafrechtelijke vraagstukken.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Strategisch Human Resource Management In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie) en de maatschappij.
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  1 jaar
 • Verplegingswetenschap Zie jij het als een uitdaging om de zorg te verbeteren? Om nieuwe wetenschappelijke kennis ontwikkelen en vertalen naar de zorgpraktijk? Wil je werk en studie combineren? Dan is Verplegingswetenschap iets voor jou!
  Voertaal: 
  Nederlands
  Studieduur: 
  2 jaar