Weergave:

  • Diploma: Afhankelijk van schoolvak (68533 / 68534 / 68535)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Word eerstegraads leraar in aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans of wiskunde.
  • Diploma: Bestuurs- en organisatiewetenschap (75057)
    Tijdsduur:
    • 1 jaar
    • 2 jaar
    In dit programma voor professionals leert u uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken.