Weergave:

  • Diploma: Afhankelijk van schoolvak (68533 / 68534 / 68535)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Word eerstegraads leraar in aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans of wiskunde.
  • Diploma: Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446)
    Tijdsduur: 1 jaar
    You study and engage with grassroots organisations that promote a more sustainable inclusive and just society. The MSc introduces you to their organising principles, practices, processes and ways they engage with institutions to foster social change.