Weergave:

  • Diploma: Philosophy (60822)
    Tijdsduur: 1 jaar
    The Master in Applied Ethics is an interdisciplinary and international programme focused on the interaction between moral practice and ethical theory.
  • Diploma: Arts & Culture (60087)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Applied Musicology focuses on the musical infrastructure and offers the specific knowledge and skills required for a musicologist to operate successfully within international musical practice.
  • Diploma: Arts & Culture (60087)
    Tijdsduur: 1 jaar
    With a mix of theory, research approaches, and practical work, the Master's programme in Arts and Society prepares creative thinkers and doers for a professional career on the cutting edge between art and society.
  • Diploma: Arts & Culture (60087)
    Tijdsduur: 1 jaar
    The programme focuses on contemporary theatre, dance and dramaturgy, from an intermedial, interdisciplinary and international perspective.
  • Diploma: History (66034)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Cultural History of Modern Europe involves the study of Europe’s position in the world from a cultural-historical perspective, with an emphasis on modern history.
  • Diploma: Geschiedenis (66034)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Het masterprogramma Cultuurgeschiedenis bestudeert de positie van Europa in de wereld vanuit cultuurhistorisch perspectief, met een nadruk op de moderne geschiedenis.
  • Diploma: Mediastudies (60830)
    Tijdsduur: 1 jaar
    In de master Film- en televisiewetenschap bestudeer je de ontwikkelingen op het gebied van (de Nederlandse) mediaproductie, -participatie en -curatie.
  • Diploma: Arts & Culture (60087)
    Tijdsduur: 1 jaar
    In this Master in Gender Studies, you'll learn to develop and implement sustainable perspectives in emancipation policies, diversity management, cultural initiatives and political activism.
  • Diploma: Geschiedenis (66034)
    Tijdsduur: 1 jaar
    In het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij leer je hoe je historische inzichten over het functioneren van democratie, burgerschap en de markt kunt gebruiken om hedendaagse problemen op te lossen.
  • Diploma: History (66034)
    Tijdsduur: 1 jaar
    In the Master's programme History of Politics and Society you will learn how to use historical insights into the functioning of democracy, citizenship and the market to solve current-day problems.
  • Diploma: Media Studies (60830)
    Tijdsduur: 1 jaar
    The Master’s programme in New Media & Digital Culture teaches students to critically assess the meanings and functions of new media and their consequences for daily practices and cultures.
  • Diploma: Theologie & Religiewetenschappen (60824)
    Tijdsduur:
    • 1 jaar
    • 2 jaar
    In de master Religie en samenleving bestudeer je de veranderende maatschappelijke rol van religie in West-Europa, altijd met aandacht voor het transnationale karakter van religies.