Weergave:

  • Diploma: Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Bestuur en beleid gaat over de aanpak en organisatie van maatschappelijke issues binnen de publieke sector, in een politieke omgeving en in interactie met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  • Diploma: Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Dit masterprogramma biedt je zicht op de rol van communicatie bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Ook voor gedragsbeïnvloeding van externe doelgroepen, samenwerking en kennismanagement wordt communicatie ingezet.
  • Diploma: Diergeneeskunde (66570)
    Tijdsduur: 3 jaar
    Je wordt opgeleid voor het beroep van dierenarts. De master is alleen toegankelijk voor studenten die hun bachelor diergeneeskunde afgerond hebben aan de Universiteit Utrecht.
  • Diploma: Diergeneeskunde (66570)
    Tijdsduur: 3 jaar
    Je wordt opgeleid voor het beroep van dierenarts. In aanmerking voor toelating komen studenten Diergeneeskunde van de UU of van EAEVE / AVMA -geaccrediteerde opleidingen in Europa óf studenten Animal Sciences van Wageningen University & Research.
  • Diploma: Diergeneeskunde (66570)
    Tijdsduur: 3 jaar
    Je wordt opgeleid voor het beroep van dierenarts. De master is alleen toegankelijk voor studenten die hun bachelor diergeneeskunde afgerond hebben aan de Universiteit Utrecht.
  • Diploma: Afhankelijk van schoolvak (68533 / 68534 / 68535)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Word eerstegraads leraar in aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, muziek, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans of wiskunde.
  • Diploma: Neerlandistiek (research) (60851)
    Tijdsduur: 2 jaar
    In de onderzoeksmaster Nederlandse literatuur en cultuur bestudeer je de (vroeg)moderne Nederlandse literatuur in haar intermediale en internationale context.
  • Diploma: Notarieel recht (66828)
    Tijdsduur: 1 jaar
    De brede master Notarieel recht biedt je naast de civiele basis van dit rechtsgebied gedegen kennis van het verbintenissenrecht en goederenrecht.
  • Diploma: Bestuurs- en organisatiewetenschap (60446)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Dit masterprogramma gaat in op veranderingen in organisaties en leert je daarbij oog te krijgen voor de effectiviteit van die organisaties zonder de aandacht voor mensen, interacties en processen te verliezen.
  • Diploma: Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446)
    Tijdsduur: 1 jaar
    Dit masterprogramma leert je inzien hoe de aanpak van maatschappelijke vraagstukken als criminaliteit, veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg en probleemwijken georganiseerd kan worden. We willen je opleiden tot reflective practitioner.
  • Diploma: Geneeskunde, klinisch onderzoeker (66583)
    Tijdsduur: 4 jaar
    In deze vierjarige master word je als student met een biomedische of lifescience bachelor opgeleid tot arts én klinisch onderzoeker.
  • Diploma: Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446)
    Tijdsduur: 1 jaar
    In dit masterprogramma kijken we naar het managen van arbeid en personeel, niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie) en de maatschappij.