Studieprogramma

Door de flexibele modulaire opzet kun je de studie op elk gewenst moment van het lopende studiejaar starten. Alle modules worden elk studiejaar aangeboden, zodat je ze in willekeurige volgorde kunt volgen. Je hebt ook de mogelijkheid om de master versneld binnen een jaar af te ronden.

Modules en onderwijsdagen

Het totale studieprogramma bestaat uit zes modules, een persoonlijk ontwikkeltraject en een afstudeertraject van 20 weken. Elke module duurt 12 weken en heeft 5 vaste onderwijsdagen. De tweewekelijkse onderwijsdagen vinden in het eerste jaar plaats op donderdagen (10:00 - 18:00 uur) en in het tweede jaar op vrijdagen (10:00 - 18:00 uur).

Schema studieprogramma

Jaar 1 (lesdag: donderdag)

  • Module 1: Ontwikkelingen in het publiek domein (7,5 EC)
  • Module 2: Managen van publieke vraagstukken (7,5 EC)
  • Module 3: Leiderschap in perspectief (7,5 EC)
  • Module 4: Organiseren om te presteren (7,5 EC)

Jaar 2 (lesdag: vrijdag)

  • Module 5: Onderzoekslab (leeronderzoek) (7,5 EC) 
  • Module 6: Veranderen en leren (7,5 EC)
  • Masterthesis (15 EC)

Lees meer over de inhoud van de modules op de pagina Programma

Studiebelasting

Het programma heeft een studielast van 1600 studie-uren (60 EC), verspreid over twee jaar. De feitelijke studielast is afhankelijk van jouw individuele kwaliteiten, jouw eigen vormgeving van het studieprogramma en de wijze waarop je in staat bent de praktijkonderdelen in het werk te integreren.

Bij een tweejarig programma waarin alle onderdelen opeenvolgend worden behaald, dien je rekening te houden met een belasting van circa 20 uur per week, inclusief de dagen waarop het onderwijs plaatsvindt.

Persoonlijke begeleiding en intervisie

De programmacoördinator bewaakt en begeleidt zowel het individuele leerproces als het groepsproces. De coördinator is altijd actief aanwezig op de studiedagen en zorgt voor de inhoudelijke verbinding tussen de diverse modules. Gedurende de hele opleiding is de programmacoördinator jouw aanspreekpunt voor inhoudelijke kwesties.

Er worden intervisiegroepen gevormd van minimaal 5 studenten. Hierin vindt intercollegiale consultatie plaats rondom jouw persoonlijk functioneren in de rol van manager. Deze bijeenkomsten vallen qua tijdsbesteding buiten de bijeenkomsten in de modules.