Let op: de deadline voor aanmelden voor deze master en de (pre)master Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals is verlengd tot 1 juli 2018.

Wil jij de logopedische zorg van de toekomst verbeteren en vormgeven door wetenschap? Er is voortdurend behoefte aan nieuwe kennis en innovatie op het gebied van diagnostiek en behandeling van stem-, spraak-, taal-, gehoor-, en slikstoornissen. Wil jij de verbinding maken tussen onderzoek en de praktijk? En wil je werk en studie combineren? Dan is het deeltijd masterprogramma Logopediewetenschap van Universiteit Utrecht iets voor jou!

Doel van het programma

Tijdens dit tweejarig deeltijd masterprogramma leiden we je op tot een academicus die in staat is bij te dragen aan de ontwikkeling van logopedische zorg vanuit zorg- of taalwetenschappelijk perspectief.

Het vakgebied

Binnen het masterprogramma Logopediewetenschap leer je kritisch naar het handelen in je eigen vakgebied te kijken. Inzichten uit de wetenschap worden gekoppeld aan ervaringen in de dagelijkse praktijk. Je leert hoe je bestaande wetenschappelijke kennis over onder meer effectiviteit van logopedische interventies kunt beoordelen op bewijskracht en relevantie voor de praktijk (zowel scholen, ziekenhuizen, gezondheidscentra als particuliere praktijken). Je leert hoe je zelf onderzoek kunt opzetten om nieuwe diagnostische instrumenten te ontwikkelen, om uitkomsten van behandeling te kunnen voorspellen en effecten van behandeling te meten. Nieuwe –wetenschappelijke- kennis is urgent voor de innovatie en onderbouwing van logopedische zorg. Na je master kun je bijvoorbeeld promotieonderzoek doen of je kunt vanuit je onderzoekscompetenties bijdragen aan de ontwikkeling van zorgprogramma’s en innovaties, aan kennisoverdracht bijvoorbeeld als docent, of aan het formuleren van innovatie- en kwaliteitsbeleid.

Iets voor jou?

In het interdisciplinaire programma, met sterke interactie tussen logopedisten, taalwetenschappers, KNO-artsen en andere gezondheidswetenschappers, leer je verschillende onderzoeksmethoden en instrumenten kennen. Je leert kennis verzamelen, kritisch te analyseren, te presenteren en erover te debatteren. Je leert hoe je zelf onderzoek kunt opzetten om nieuwe kennis te ontwikkelen ten behoeve van de logopedische zorg. Tijdens de opleiding leer je zelfstandig én in groepsverband mee te werken aan onderzoeks- en innovatieprojecten, onder supervisie van ervaren onderzoekers. Het tweede masterjaar sluit je af met een afstudeeronderzoek.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Klinische Gezondheidswetenschappen
  • Programma: Logopediewetenschap
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66563
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Deeltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april 2018
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2018
Collegegeld:
Faculteit:
Geneeskunde