Toelating en aanmelden

Welke informatie over toelating en aanmelden is van toepassing op jouw situatie?
Beantwoord onderstaande vragen en klik op de button ‘Ga verder’.

Toelatingseisen

Coronamaatregelen: overgang van bachelor naar master

Mocht je voorwaardelijk worden toegelaten tot de master, maar vanwege coronamaatregelen op 1 september nog niet helemaal klaar zijn met je bachelor, dan kun je toch aan je master beginnen. Voorwaarde is wel dat je maximaal 15 EC tekortkomt en je je studievertraging hebt opgelopen in  het tweede semester van academisch jaar 2019-2020, waarbij een andere invulling van de EC niet mogelijk was. Voldoe je aan deze voorwaarden, vraag dan vóór 17 augustus deze regeling aan via dit formulier.

Competenties

Je kunt worden toegelaten tot het programma Literatuur vandaag als je een bachelordiploma hebt van een nederlandse universiteit (of een buitenlands equivalent daarvan) en beschikt over onderstaande competenties:

 • Je bent in staat om complexe theorieën op het gebied van de literatuurwetenschap te duiden en toe te passen. Dit blijkt uit minimaal 30 EC afgeronde cursussen en een 7,5 EC bacheloreindwerkstuk waarin letterkundige vragen zijn behandeld, de literatuurtheorie en de (Europese) literatuurgeschiedenis aan bod kwam, ofwel uit een vergelijkend perspectief ofwel uit de perspectief vanuit een taalgebied. De relevante cursussen zijn voor tenminste 15 EC gevolgd op gevorderd bachelorniveau.
 • Je bent in staat om onder supervisie letterkundig onderzoek op te zetten, uit te voeren, te analyseren en hierover schriftelijk te rapporteren. Dit blijkt uit een eindwerkstuk op het gebied van de literatuurwetenschap en/of taalgerichte letterkunde.
 • Je communiceert helder en effectief, afgestemd op de gesprekspartner(s) en de specifieke setting/situatie en bent in staat om adequaat verslag te doen in zowel mondelinge als schriftelijke vorm. Dit blijkt uit afgeronde cursussen en een eindwerkstuk op het gebied van de literatuurwetenschap en/of taalgerichte letterkunde.

Selectieprocedure

Een toelatingscommissie beslist of je wordt toegelaten tot het programma. Aan de hand van de door jou aangeleverde documenten beoordeelt de commissie of je in staat bent het programma met goed gevolg en binnen de tijd die ervoor staat af te ronden. De commissie weegt daarbij mee:

 • motivatie en talent
 • niveau van de relevante kennis en van de beheersing van methoden en technieken uit vakgebied
 • algemeen academisch denk- en werkniveau
 • beheersing van de in het programma gehanteerde taal of talen

Een toelatingsgesprek of toelatingstoets kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De toelatingscommissie kan in enkele gevallen ook vragen om een tekst die eerder door de student geschreven is. Bij een eerdere uitloop van de studieduur of bij een cijfergemiddelde lager dan een 7 beoordeelt de commissie de onderbouwing van de studievertraging en de groeimogelijkheden van de kandidaat.

Het programma laat per jaar maximaal 20 studenten toe. Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, selecteert de toelatingscommissie de meest geschikte kandidaten op basis van de relevantie van de gevolgde cursussen en het gemiddelde van de behaalde cijfers.

Vooropleiding

De onderstaande bachelors van de Universiteit Utrecht zijn een goede voorbereiding op dit masterprogramma:

 • Literatuurwetenschap
 • Duitse taal en cultuur
 • Engelse taal en cultuur
 • Franse taal en cultuur
 • Nederlandse taal en cultuur
 • Spaanse taal en cultuur
 • Italiaanse taal en cultuur (let op: er is geen track Italiaanse literatuur)
 • Taal- en cultuurstudies met de hoofdrichting Moderne Letterkunde
 • Liberal Arts and Sciences met de hoofdrichting Literatuurwetenschap en de hoofdrichting Nederlandse Taal en Cultuur
 • Liberal Arts and Sciences (UCU) met track Literature

Volg je momenteel een andere bacheloropleiding aan de UU en overweeg je om je aan te melden voor deze master, neem dan tijdig contact op met de mastercoördinator voor meer informatie. Met een goed samengesteld vakkenpakket tijdens de bachelorfase ben je wellicht alsnog toelaatbaar!

Je kunt bijvoorbeeld de minor Literatuurwetenschap volgen (aangeboden door de bacheloropleiding Literatuurwetenschap), maar ook andere vakkenpakketten kunnen je heel goed op deze master voorbereiden.

Let alleen op dat we naast de 30 EC uit een minor of anders samengesteld vakkenpakket ook een letterkundig eindwerkstuk (of een eindwerkstuk met letterkundige elementen) eisen.

Premastertraject

Voldoe je niet aan de toelatingseisen dan kun je in aanmerking komen voor een premastertraject dat is afgestemd op het masterprogramma.

Wil je in aanmerking komen voor een premastertraject, dan doorloop je gewoon de aanmeldprocedure, net als studenten die wel aan alle toelatingseisen voldoen. De toelatingscommissie beslist dan of je een premastertraject mag volgen en hoe dit traject eruit ziet. Nadat je bericht hebt ontvangen, kun je je inschrijven voor het premastertraject. Bekijk de tarieven voor een premasteropleiding

Het is belangrijk dat je de taal van het programma en de track waarvoor je kiest goed beheerst. Dit betekent voor track 1 een goede beheersing van het Engels; voor track 2 een goede beheersing van het Nederlands; voor track 3a een goede beheersing van het Frans; voor track 3b een goede beheersing van het Duits; en voor track 3c een goede beheersing van het Spaans. De toelatingscommissie zal dit beoordelen aan de hand van de door jou gevolgde bacheloropleiding, de cursussen die je daarbinnen gedaan hebt, en je motivatiebrief.

Twijfel je of je toelaatbaar bent?

Als je vragen hebt over je toelaatbaarheid, neem dan contact met ons op.

Wanneer aanmelden?

Start programma in september

Aanmelden is mogelijk vanaf 1 oktober tot en met 1 april.

Zorg dat alles voor de deadline binnen is!

Vaak moet je na je verzoek tot inschrijving via Studielink nog een aantal documenten aanleveren. Zorg dat alles voor de deadline binnen is bij de toelatingscommissie. Als je dossier niet tijdig compleet is, wordt je aanmelding niet in behandeling genomen.  

Wanneer kun je een beslissing verwachten?

Binnen 3 tot 6 weken nadat de aanmelddeadline (1 april) is verstreken, laat de toelatingscommissie weten of je bent toegelaten. 

Aanmeldprocedure

Stappenplan:

 1. Check de toelatingsvoorwaarden voor dit masterprogramma.
 2. Meld je ruim voor de deadline aan; zie ‘Wanneer aanmelden?’
 3. Download de handleiding Inschrijven voor een Masterprogramma.
 4. Ga naar Studielink en doe een verzoek tot inschrijving.
  Let op: als je bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heb je een DigiD nodig. Als je nog geen DigiD hebt, kost het aanvragen hiervan vijf werkdagen. Uitzondering: als je op dit moment officieel niet in Nederland woont (niet staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente), kun je geen DigiD aanvragen. Je kunt dan via Studielink een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen en je alsnog aanmelden.
 5. Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor OSIRIS Online Application. Upload hier de vereiste documenten. In OSIRIS Online Application kun je de status van je verzoek tot inschrijving volgen.

Vereiste documenten

Tijdens je aanmelding wordt je gevraagd om een aantal documenten aan te leveren. Hieronder vind je een overzicht van die documenten. De onderstreepte documenten kun je op de computer invullen.

Let op:
Toelichting op de motivatiebrief (gebruik onderstaand format). Besteed naast de onderwerpen die worden genoemd in het format ook aandacht aan:

 • Reflectie op je eigen studieprestaties, zowel wat betreft behaalde cijfers als je studietempo.
 • In aansluiting bij het overzicht van relevante cursussen: hebben de inzichten die je in deze cursus(sen) hebt verworven je keuze voor deze master beïnvloed? Hoe passen deze inzichten volgens jou bij deze master?
 • Schrijf je motivatiebrief in de taal van de track waarvoor je je wilt aanmelden (track 1 = Engels; track 2 = Nederlands; track 3a = Frans; track 3b = Duits; track 3c = Spaans).

 

Heb je vragen over de aanmeldprocedure?

Neem contact op met het Studiepunt Geesteswetenschappen.