De grote mate van persoonlijke aandacht en het enthousiasme van de betrokken docenten speelden een grote rol in het kiezen voor het programma. Eigen ideeën en inspraak werden toegejuicht, waardoor vanaf het begin duidelijk was dat deze opleiding ruimte bood aan allerlei ambitieuze plannen
Anniek Kool, alumna Literair vertalen

VOLLEDIG GEWIJD AAN VERTALING

De Utrechtse master Literair Vertalen is het enige academische programma in Nederland dat volledig aan vertaling is gewijd. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertaling en academische vertaalreflectie. Het programma heeft een sterke link met het actuele vertaalonderzoek, omdat het onderwijs is gebaseerd op het onderzoek dat vooraanstaande, Utrechtse vertaalwetenschappers verrichten.

PERSOONLIJKE INVULLING

Dankzij de gespecialiseerde cursussen kun je je studieprogramma afstemmen op je eigen belangstelling en behoeften. Zo kan je je specialiseren in het literaire domein dat je het meest aanspreekt, onder de begeleiding van specialisten tijdens de intensieve cursus Literair vertalen, een bijzondere lezingenreeks, maar ook via individuele onderdelen.

VERTAALCOMMUNITY

Vertalen studeren in Utrecht betekent dat je deel uitmaakt van een actieve community. Daarnaast onderhouden we zorgvuldig de contacten met ons uitgebreide alumninetwerk. Dankzij een uitwisseling met de KU Leuven kom je ook in contact met buitenlandse docenten en studenten om ervaringen en tips uit te wisselen.

Kerndocenten

Dr. Cees Koster (programmacoördinator)
Cees Koster

Cees Koster is werkzaam als docent Vertaalwetenschap en Vertalen Engels en als coördinator van de master Literair vertalen. Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op de 19e- en 20e-eeuwse vertaalgeschiedenis. 

Domstraat