Testimonials

 • Joyce Bekkers volgde de premaster is nu zelfstandig vertaler

  "Voordat ik aan het masterprogramma begon, heb ik een premaster gevolgd. Deze was door de universiteit volledig afgesteld op mijn persoonlijke studiepad. Tijdens de premaster werd ik bij verschillende vakken uit de bachelor Duitse taal en cultuur geplaatst om mijn kennis van de literatuur bij te schaven. Daarnaast leerde ik zo de academische leer- en schrijfwijze aan. Er was bijvoorbeeld een vertaalvak dat ging over de academische achtergrond van het vertalen. Hierover wist ik nog niet zo veel, omdat mijn vooropleiding aan de Vertaalacademie in Maastricht voornamelijk praktijkgericht was. De premaster was inhoudelijk een goede voorbereiding op het masterprogramma.

  Ik moest in eerste instantie wennen aan de vrijheid die de universiteit bood. Je wordt erg vrijgelaten om zelfstandig te zijn in de manier waarop je studeert en je tijd indeelt. Op een gegeven moment wen je natuurlijk, maar dit was aan het begin even aftasten. Mijn vooropleiding en de premaster verschilden in zowel niveau als de werkwijze erg van elkaar. Ik was gewend om een tekst voor mijn neus te krijgen en aan de slag te gaan, maar tijdens de premaster moest ik veel meer theorieën lezen en leren. Ik vond de stap van mijn hbo-opleiding naar de premaster daarom groter dan die van de premaster naar de master. Het was natuurlijk weer een iets hoger niveau, maar ik was inmiddels gewend aan het ritme van de universiteit.

  Tijdens mijn masterscriptie ben ik begonnen ik met het aannemen van kleine vertaalopdrachten. Ik wilde graag al tijdens mijn studie een bedrijfje opstarten, zodat ik meteen aan het werk kon na mijn afstuderen. Inmiddels ben ik zelfstandig vertaler en heb ik naast professionele vertaalopdrachten sinds kort mijn eerste literaire opdrachten binnen. Het is mijn ultieme droom om uiteindelijk een boek te mogen vertalen."

 • Anne Swarttouw is Beleidsmedewerker vertalingen binnenland bij het Nederlands Letterenfonds

  Anne Swarttouw, alumna Vertalen. Foto: Victor Shiferli

  “Ik ben de master Literair vertalen gaan doen om de simpele reden dat ik graag Engelse, vooral Amerikaanse, literatuur las (en lees). Ik wilde me graag verdiepen in het literair vertalen. Inmiddels is er daarvoor een gespecialiseerde master, maar toentertijd nog niet. Al werd er ook toen al veel aandacht aan besteed in deze master.

  Mijn carrière is tot nu toe heel vloeiend verlopen, maar een iets andere kant op gegaan dan ik aanvankelijk in gedachten had. Twee personen binnen de Universiteit Utrecht, waaronder mijn scriptiebegeleider, attendeerden me op een vacature bij het Nederlands Letterenfonds.

  Daar is het onder meer mogelijk voor vertalers om een subsidie aan te vragen voor een literair vertaalproject. De aanvragen voor vertalingen uit het Engels worden door mij behandeld. Ik probeer aan de hand van beoordelingen van externe adviseurs een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van een vertaler en zijn of haar project. De in de master opgedane inhoudelijke kennis op het gebied van vertaalwetenschap en vertaalkritiek komt nu dus goed van pas. Vervolgens buigt een adviescommissie met mensen uit het vak (vertalers, universitair docenten, publicisten, recensenten) zich over alle aanvragen.

  Inhoudelijk gezien vind ik mijn baan erg interessant. Doordat ik allerlei uiteenlopende rapporten onder ogen krijg, kom ik veel te weten over verschillende vertaalopvattingen, verschillende vormen van vertaalkritiek en over de vraag wat iets wel of niet een goede vertaling maakt.”

 • Anniek Kool werkt als literair vertaalster bij Uitgeverij Leesmagazijn en als junior docent bij de Universiteit Utrecht

  Anniek Kool, alumna Literair vertalen

  “Na het volgen van de eenjarige master Vertalen trok het literaire, maar ook het onderzoeksaspect van de opleiding Literair vertalen me enorm. Ik stroomde met vijf andere studenten in het nog niet bestaande tweede jaar van de onderzoeksmaster in. De grote mate van persoonlijke aandacht en het enthousiasme van de betrokken docenten speelde een grote rol in het kiezen voor de opleiding. Eigen ideeën en inspraak werden toegejuicht, waardoor vanaf het begin duidelijk was dat deze opleiding ruimte bood aan allerlei ambitieuze plannen.

  Wat ik leuk vind aan mijn werk als docent is het koppelen van de vertaaltheorie aan de praktijk en het voeren van discussies hierover. Mijn plezier in het doceren (ik was eerder al student-assistent), maar ook mijn ambities te promoveren kwamen wel eens ter sprake tijdens gesprekken met mijn tutor. Toen hij mij vroeg of ik geïnteresseerd zou zijn in een parttime aanstelling aan de universiteit kon ik mijn geluk niet op.

  Mijn andere baan, het vertalen van een roman, was eigenlijk een kwestie van op het juiste moment op de juiste plaats zijn. In mijn vrije tijd ga ik graag naar literaire evenementen. In het voorjaar van 2014 werd er een reeks avonden over Russische poëzie georganiseerd door Perdu te Amsterdam. De vriendin met wie ik naar een van deze avonden was, werkte al aan een vertaling voor Uitgeverij Leesmagazijn. Deze uitgevers waren er ook die avond en we raakten al snel aan de praat. Zij waren op zoek naar een vertaalster Engels en een tijdje later had ik een vertaalopdracht.

  Het bijzondere aan vertalen is dat ik straks iets zal hebben gemaakt, gecreëerd. Mijn werk zal resulteren in een tastbaar, creatief product dat hopelijk bij lezers in de boekenkast komt te staan. Dat is een geweldig gevoel.”

 • Alumna Eva werkt als literair vertaler (Frans-Nederlands)

  Eva Wissenburg

  “Als je, zoals ik, heel erg van literatuur houdt, is er niets fijner dan te proberen een tekst volledig te doorgronden. Literair vertalen past ook heel goed bij mensen die altijd nieuwe dingen willen leren, want je krijgt teksten te vertalen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dan zit je voor een vertaling ineens een boek over Afrikaanse trommels te lezen. Ik vind dat geweldig. Tegelijkertijd heeft het iets heel praktisch en concreets. Je bent iets aan het maken dat je een paar maanden later als een boek in je handen kunt houden.

  Vooralsnog verloopt mijn carrière beter dan ik had durven dromen. De eerste literaire vertaalopdracht kreeg ik al voordat ik afgestudeerd was. Niet lang daarna kreeg ik mijn tweede opdracht. Op de site van een uitgeverij had ik gezien dat er boek uitkwam dat ik bijzonder goed vind. Ik heb toen een mailtje gestuurd met de vraag of ze al een vertaler hadden voor dat boek en dat bleek niet zo te zijn, dus mocht ik het doen.

  Tijdens mijn master heb ik literaire teksten tot in detail leren uitpluizen. Ik heb geleerd alert te zijn op tekstkenmerken op allerlei verschillende niveaus. Daarnaast heb ik een vertaalwetenschappelijke houding ontwikkeld, waardoor ik me bewust ben van de consequenties van mijn vertaalkeuzes. Literair vertalen is zowel op het intellectuele als op het creatieve vlak enorm uitdagend: je vertaling moet inhoudelijk zoveel mogelijk van de brontekst overbrengen, maar ook in het Nederlands literaire kwaliteiten bezitten. Soms lijkt het haast een onmogelijke opdracht, maar juist dat maakt het werk zo uitdagend.”