Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Vertaalwetenschap
  • Programma: Literair vertalen
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66061
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
  • Nederlands
  • Meertalig
Tijdsduur:
1,5 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
90
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Korte omschrijving:
In de master Literair vertalen combineer je onderzoek naar de literaire vertaling met de praktijk van het vertalen zelf.
Stagemogelijkheid:
Nee
Mogelijk carrièrepad:
  • Freelancer vertaler
  • Medewerker bij een uitgeverij
  • Medewerker bij een literaire organisatie
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
Gegevens niet beschikbaar
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron:VSNU, 2017), n>30
Gegevens niet beschikbaar