Zij-instroomtraject

Binnen de Universiteit Utrecht kennen we twee typen zij-instromers: zij-instromers met een baan in het voortgezet onderwijs maar die nog niet de juiste bevoegdheid hebben en zij-instromers die zich willen laten omscholen, maar (nog) geen onderwijsbaan hebben.

 

Zij-instroomtraject: met baan in het VO

Je staat al voor de klas in het voortgezet onderwijs

Regeling subsidie zij-instroom (contractonderwijs)

Als je al een baan hebt in het voortgezet onderwijs kan de school gebruikmaken van de regeling zij-instroomsubsidie van DUO als:

 • je een passende vooropleiding hebt afgerond;
 • je een baan in het voortgezet onderwijs hebt;
 • de school je als zij-instromer wil aanstellen.

Omdat je voor het verkrijgen van de subsidie niet als regulier student mag staan ingeschreven geldt een aparte procedure voor toelating en aanmelding; je registreert je als contractant bij de Universiteit Utrecht in plaats van als regulier student (zie hieronder wat je daarvoor moet doen bij ‘Toelating en aanmelding in drie stappen).

Eerstegraadsbevoegdheid

Voor het zij-instroomtraject gelden in principe dezelfde ingangseisen als voor reguliere studenten van de lerarenopleiding. Klik hier voor informatie over de ingangseisen (let op: als je met de zij-instroomsubsidie gaat studeren geldt voor aanmelden en toelating een andere procedure dan bij deze ingangseisen staat vermeld; zie in plaats daarvan hieronder Toelating en aanmelding in drie stappen).
Als zij-instromer volg je een opleidingstraject voor het behalen van de lesbevoegdheid via het behalen van de zogenaamde bekwaamheidsverklaring (een certificaat). Voor de volledigheid: omdat je niet de officiële masteropleiding doet, behaal je geen masterdiploma. Na het behalen van het certificaat mag je als zij-instromer de titel doctorandus (drs.) voeren. Inhoudelijk is het opleidingstraject in principe hetzelfde als de masteropleiding.

Tweedegraadsbevoegdheid (Educatieve Module)

Mits je de juiste bacheloropleiding (of verwante doctoraalopleiding) hebt afgerond, kun je je aanmelden voor de Educatieve Module. Na afronding van dit programma ontvang je een beperkte tweedegraads bevoegdheid, waarmee je les mag geven binnen VMBO-t en de onderbouw van havo en vwo. Kijk voor meer informatie over het programma en de ingangseisen op: https://educatievemodule.sites.uu.nl/ (let op: als je met de zij-instroomsubsidie gaat studeren geldt voor aanmelden en toelating een andere procedure dan bij deze ingangseisen staat vermeld; zie in plaats daarvan hieronder Toelating en aanmelding in drie stappen).
Na afronding van dit traject, zou je mogelijk door kunnen gaan voor een eerstegraads lesbevoegdheid.

Toelating en aanmelding in drie stappen

Deadline voor aanmelding start opleiding in augustus: 1 april

Deadline voor aanmelding opleiding in februari: 15 oktober

 

 1. Assessement
  Beide opleidingstrajecten starten met een assessment. Daarvoor werken we samen met het Assessment Centrum Twente van de University of Twente. Aan de hand van het assessment wordt de vakinhoudelijke toelaatbaarheid gecontroleerd. Daarnaast wordt een lesbezoek afgelegd, om te achterhalen welk traject exact moet worden afgelegd om de einddoelen van de opleiding te behalen. Hiervoor werkt het Assessment Centrum Twente nauw samen met docenten en vakdidactici van de lerarenopleiding in Utrecht om zo vast te stellen hoe je opleidingstraject er uit zal komen te zien. Mogelijk kan op basis van zgn EVC’s (Eerder Verworven Competenties) het programma versneld worden afgerond. Zie voor de exacte procedure en de aan te leveren stukken de website van het centrum.
   
 2. Registratie bij de Universiteit Utrecht
  Informatie over de procedure verschijnt nog op deze website. Als je alvast informatie wilt hebben dan kun je mailen naar ZIB.gst@uu.nl
   
 3. Aanmelding bij de Lerarenopleiding
  Je meldt je aan als potentieel zij-instromer bij de opleiding door het invullen van dit formulier. Na ontvangst van dit formulier zal de opleiding jou en jouw school de benodigde informatie over de verdere procedure toesturen.

Nog geen baan?

Heb je op dit moment nog geen baan, maar zoek je er wél een en weet je al wanneer je wilt starten met het opleidingstraject? Dan kun je ervoor kiezen om naast het zoeken van een (onderwijs)baan, alvast het assessment te doen. Uiteraard kan er dan nog geen lesbezoek worden afgelegd, maar je vakinhoudelijk toelaatbaarheid en motivatie kunnen alvast worden vastgesteld. De kosten voor het assessment (+ 19% BTW) zijn dan voor je eigen rekening. Houd er ook rekening mee dat je zonder baan in het onderwijs niet in aanmerking komt voor de Regeling subsidie zij-instroom.

Kosten

Voor het gehele zij-instroomtraject kan een school subsidie aanvragen bij DUO (zie de website van DUO voor meer informatie). Hiervan worden de volgende kosten betaald:

 • assessmentkosten (Assessment Centrum Twente van de University of Twente);
 • opleidingskosten (Universiteit Utrecht);
 • begeleidingskosten (van de school).

De opleidingskosten voor de eerstegraadsbevoegdheid bedragen: 9.200 euro (2019-2020).
De opleidingskosten voor de Educatieve Module bedragen: 4.600 euro (2019-2020).
Als de zij-instroomsubsidie niet wordt toegekend, brengt de Universiteit Utrecht het instellingstarief in rekening.

Onderwijs- en examenregeling voor contractonderwijs

Voor contractonderwijs is er geen officieel onderwijs- en examenreglement omdat het geen formele masteropleiding is. Wel heeft het opleidingsbestuur besloten om dezelfde onderwijs- en examenregelingen van toepassing te verklaren op de trajecten die door contractanten gevolgd worden. Klik hier voor de huidige regelingen voor de eerstegraadsbevoegdheid en hier voor die van de tweedegraadsbevoegdheid.

Zij-instroomtraject: geen baan in het VO

Je hebt nog geen baan in het voortgezet onderwijs

Wil je de lerarenopleiding volgen, maar wil je pas een baan zoeken na het behalen van je bevoegdheid? Dan zijn er twee opties:

Eerstegraadsbevoegdheid

Het is uiteraard ook mogelijk om als reguliere student – in voltijd of deeltijd- de lerarenopleiding voor de eerstegraads bevoegdheid te voltooien. Wij proberen met de samenstelling van de groep rekening te houden met ervaring en leeftijd. Meer informatie over toelating en aanmelding vind je hier.

Tweedegraadsbevoegdheid (Educatieve Module)

Mits je de juiste bacheloropleiding (of verwante doctoraalopleiding) hebt afgerond, kun je je aanmelden voor de Educatieve Module. Na afronding van dit programma ontvang je een beperkte tweedegraads bevoegdheid, waarmee je les mag geven binnen VMBO-t en de onderbouw van havo en vwo.
Kijk hier voor meer informatie over het programma en de ingangseisen. Na afronding van dit traject, zou je mogelijk door kunnen gaan voor een eerstegraads lesbevoegdheid.

N.B. Voor beide opties geldt dat je niet in aanmerking komt voor de Regeling subsidie zij-instromers.

Contact

Voor meer informatie over de diverse mogelijkheden van de opleidingen kun je contact opnemen met Studieadvies (Studieadviseur.gst@uu.nl).

Voor meer informatie over de administratieve procedure m.b.t. de zij-instroomsubsidie kun je mailen naar de contactpersoon bij de lerarenopleiding Siska van Gelderen (ZIB.gst@uu.nl).