Bekwaam voor de klas

De Utrechtse lerarenopleiding is competentiegericht. Je werkt gedurende je  hele opleiding aan competenties op het gebied van:

 • interpersoonlijke relaties
 • vakinhoud en (vak)didactiek
 • pedagogiek
 • communicatie
 • organisatie
 • reflectie
 • onderzoek

Bovendien ontwikkel je drie belangrijke basisbekwaamheden die aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk:

startbekwaamheiddoorgroeibekwaamheidonderzoeksbekwaamheid

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren. Dat houdt ook in dat:

 • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
 • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
 • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
 • je leert actief bijdragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
 • je leert de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.

De competenties zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), we hebben ze samengevat. De bekwaamheidseisen zijn opgenomen in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO, 2006).

Een andere functie?

Medewerker educatieve diensten en didactische centra
Medewerker (educatieve) uitgeverij
Vakdidactisch onderzoeker
Journalist

Arbeidsmarktoriëntatie

Kennismaken met de beroepspraktijk

De lerarenopleiding van Universiteit Utrecht is sterk gericht op de actuele beroepspraktijk. De helft van je opleiding bestaat uit praktijkstage. Zo wen je aan het contact met leerlingen en collega-docenten en aan het werken in een schoolorganisatie. Veel studenten vinden na hun afstuderen een baan op hun vroegere stageschool.

Daarnaast biedt de universiteit je nog andere gelegenheden om je te oriënteren op de arbeidsmarkt.

UU Career Services

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.