Tracks

Track title: 
Kies uit 18 schoolvakken

Track description: 

Binnen de Utrechtse lerarenopleiding kies je voor één van de 18 schoolvakken. De opleidingen Leraar voorbereidend hoger onderwijs voor de schoolvakken Geschiedenis en Engels zijn selectief. Dat betekent dat een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is voor de stagevariant van deze opleidingen.

Schoolvak Stagevariant selectief Beschikbare plekken
Aardrijkskunde nee n.v.t.
Biologie nee n.v.t.
Duits nee n.v.t.
Economie nee n.v.t.
Engels selectief 30
Filosofie nee n.v.t.
Frans nee n.v.t.
Geschiedenis selectief 22
Godsdienst nee n.v.t.
Informatica nee n.v.t.
Kunstgeschiedenis nee n.v.t.
Maatschappijleer nee n.v.t.
Natuurkunde nee n.v.t.
Nederlands nee n.v.t.
Scheikunde nee n.v.t.
Spaans nee n.v.t.
Wiskunde nee n.v.t.

Daarnaast kun je, als extra uitdaging,  een internationaal programma volgen dat je voorbereidt op een baan in het internationaal of tweetalig onderwijs: U-TEAch.