Premasterprogramma

Als je niet helemaal, maar wel grotendeels, aan de toelatingseisen voor een schoolvak voldoet kun je onder bepaalde voorwaarden voorafgaand aan de master een schakeltraject volgen.

Voor academici met een andere master

Een schakeltraject wordt voor jou op maat gemaakt door de toelatingscommissie op basis van de toelatingseisen waaraan je nog niet aan voldoet (je ‘vakdeficiëntie’).

Je kunt, met toestemming van de toelatingscommissie, eventueel een premasterprogramma volgen wanneer je vakdeficiëntie niet groter is dan 60 EC (studiepunten). Is je vakdeficiëntie groter dan 60 EC, dan kun je geen schakeltraject volgen. Voor biologie geldt een maximum van 30 EC. Bij een vakdeficiëntie tussen de 15 en 60 EC moet je het schakeltraject eerst afronden voordat je de master kunt starten. Is je vakdeficiëntie 15 EC of kleiner, dan kun je het schakeltraject eventueel ook tijdens de lerarenopleiding volgen. Dit komt dan bovenop je examenprogramma. We adviseren daarom om je schakeltraject zoveel mogelijk voor de start van de master af te ronden.

Om je vakdeficiëntie te laten vaststellen, dien je je aan te melden voor de master. Je kunt zelf alvast een inschatting maken van je vakdeficiëntie met behulp van het ‘Formulier vakinhoudelijk niveau’, te vinden onder Toelating en aanmelden > Vereiste documenten > Formulier vakinhoudelijk niveau [schoolvak].

Je volgt het onderwijs bij de faculteit die inhoudelijk verbonden is aan je schoolvak. De kosten en wijze van inschrijving voor een schakelprogramma verschillen per schoolvak. Voor de meeste schoolvakken moet je een premaster volgen (hier vind je meer informatie over de kosten). Een premaster is bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben.

Je moet het gehele premasterprogramma binnen twee jaar afronden, anders vervalt de geldigheid van toelating tot de master. Het is niet mogelijk om daarna opnieuw deel te nemen aan het premasterprogramma. Je betaalt slechts éénmaal de premastervergoeding voor de hele premaster.

Voor biologie en economie volg je contractonderwijs tegen gereduceerd tarief. Voor wis-, natuur-, schei- en informatiekunde is het schakeltraject kosteloos via beta4all en wisk4all. Meer informatie hierover ontvang je na je officiële aanmelding voor de master.

Voor hbo-ers

Voor studenten met een hbo-diploma is het niet mogelijk om een premaster of schakeltraject te volgen voor de eenjarige master Leraar voorbereidend hoger onderwijs. Wil je je eerstegraadsbevoegdheid halen? Kijk dan bij de tweejarige masterprogramma’s educatie en communicatie. Hier combineer je de lerarenopleiding met verdieping van je kennis van het schoolvak dat je wilt gaan doceren. Houd ook hiervoor rekening met een premastertraject van een half jaar tot een jaar.

Meer informatie over mogelijke schakeltraject op maat kun je vinden onder Toelating en aanmelden bij de vooropleiding die op jou van toepassing is.

Toelating en aanmelden