Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA of MSc (afhankelijk van schoolvak)
 • Opleidingsnaam: Afhankelijk van schoolvak
 • Programma: Leraar voorbereidend hoger onderwijs
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
68533 / 68534 / 68535
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Teaching
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
 • September
 • Februari
Toegankelijk voor hbo’ers:
Nee
Korte omschrijving:
Word eerstegraads leraar in aardrijkskunde, biologie, Duits, economie, Engels, filosofie, Frans, geschiedenis, godsdienst, informatica, kunstgeschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, Spaans of wiskunde.
Tracks:
 • Kies uit 18 schoolvakken
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenregeling eenjarige lerarenopleiding
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • leraar onderbouw of bovenbouw vmbo
 • leraar onderbouw of bovenbouw havo/vwo
 • medewerker educatieve dienst of didactisch centrum
 • medewerker uitgeverij
 • vakdidactisch onderzoeker
 • functie in voorlichting en journalistiek
 • functie in bedrijfsleven (klantpresentaties)
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
61
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Gegevens niet beschikbaar