Premasterprogramma

Ik wist vanaf het eerste hoorcollege van de premaster dat ik op mijn plek zat

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een premastertraject. Dit traject wordt vastgesteld door de toelatingscommissie en heeft een maximale omvang van 60 EC.

Het premasterprogramma is op maat gesneden. De inhoud van het traject hangt af van de kunstgeschiedenisvakken die al in de vooropleiding zijn gevolgd en van de track die je wilt gaan volgen in de master.

Je kunt de premaster in één jaar afronden. Je mag er uiterlijk twee jaar over doen. Bij succesvolle afronding van het traject word je alsnog toegelaten tot de master.

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen om te zien of je in aanmerking komt voor een premastertraject. Let op: de premaster is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. 

Kosten

Bekijk de tarieven voor een premastertraject

Foto: Donna van Rosmalen