Premasterprogramma

Ik wist vanaf het eerste hoorcollege van de premaster dat ik op mijn plek zat

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een premastertraject. Dit traject wordt individueel vastgesteld door de toelatingscommissie en heeft een maximale omvang van 60 EC. Bij succesvolle afronding van het traject word je alsnog toegelaten tot de master. 

We bieden een premasterprogramma aan voor:

  • Studenten met een universitair diploma, die voldoende vakken op het gebied van kunstgeschiedenis hebben gevolgd. Denk aan een diploma van cultuurwetenschappen of archeologie.  
  • Studenten met een hbo-diploma op het gebied van kunst. Denk aan een diploma van de kunstacademie, bouwkunst, een lerarenopleiding eerstegraads beeldende vakken of een hbo-opleiding binnen de geesteswetenschappen met 30 EC aan kunstgeschiedenisvakken op het gebied van de track die je in de master gaat volgen.

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen om te zien of je in aanmerking komt voor een premastertraject. Let op: de premaster is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. 

Kosten

Bekijk de tarieven voor een premastertraject

Samenwerken bij de UU. Credit: Donna van Rosmalen