Premasterprogramma

Als je niet aan de toelatingseisen voldoet kun je onder bepaalde voorwaarden voorafgaand aan de Educatieve master een premasterprogramma volgen.

Voor academici

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, maar heb je binnen je bachelor- of masterprogramma een aanzienlijk aantal cursussen gevolgd op het gebied van de VO-schoolvakken Kunst (algemeen) en CKV, dan kun je wellicht een premastertraject volgen. Dit traject wordt individueel vastgesteld door de toelatingscommissie en heeft een maximale omvang van 60 studiepunten. Bij succesvolle afronding word je alsnog toegelaten tot het masterprogramma.

Als de deficiënties in je voorkennis niet binnen een premastertraject van maximaal 60 studiepunten aan te vullen zijn, moet je eerst de universitaire bacheloropleiding Kunstgeschiedenis afronden, alvorens in te kunnen stromen in de master. Mogelijk zijn er dan wel enkele vrijstellingen.

Voor hbo'ers

Heb je binnen je hbo-opleiding een aanzienlijk aantal cursussen gevolgd op het gebied van de VO-schoolvakken Kunst (algemeen) en CKV, dan kun je misschien een premastertraject van maximaal 60 EC volgen. Als de deficiënties in je voorkennis niet binnen een premastertraject van maximaal 60 studiepunten aan te vullen zijn, moet je eerst de universitaire bacheloropleiding Kunstgeschiedenis of een bacheloropleiding Geesteswetenschappen met academische basiskennis omtrent kunstgeschiedenis afronden, alvorens in te kunnen stromen in de master.

Meer informatie over mogelijke schakeltraject op maat kun je vinden onder Toelating en aanmelden bij de vooropleiding die op jou van toepassing is.

Toelating en aanmelden

Let op

Een premasterprogramma is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben.