Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Kunstonderwijs en Communicatie
 • Programma: Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60701
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Collegegeld:
Startmoment(en):
 • September
 • Februari (uitgezonderd studenten met een 2de graads bevoegdheid)
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Korte omschrijving:
Leer hoe je je passie voor kunst kunt overbrengen.
Tracks:
 • Honours track: U-TEACH
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenregeling tweejarige educatieve masteropleidingen
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • leraar Kunstgeschiedenis/Kunst Algemeen/CKV
 • functie bij de educatieve afdeling van een museum of andere culturele instelling
 • docent in het hbo
 • functie in advies, voorlichting en communicatie
 • journalistiek
 • voorlichter
 • vakdidactisch onderzoeker
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
3
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Gegevens niet beschikbaar