Premasterprogramma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Voor academici

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, maar heb je binnen je bachelorprogramma een aanzienlijk aantal cursussen gevolgd op het gebied van de VO schoolvakken Kunst (algemeen) en CKV, dan kun je wellicht een premastertraject volgen. Dit traject wordt individueel vastgesteld door de toelatingscommissie en bestaat uit maximaal 60 studiepunten aan cursussen uit de bacheloropleiding kunstgeschiedenis. Bij succesvolle afronding word je alsnog toegelaten tot het masterprogramma.

Als de deficiënties in je voorkennis niet binnen een premastertraject van maximaal 60 studiepunten aan te vullen zijn, moet je eerst de universitaire bacheloropleiding Kunstgeschiedenis, alvorens in te kunnen stromen in de master. Mogelijk zijn er dan wel enkele vrijstellingen.

Voor hbo'ers

Heb je binnen je hbo opleiding een aanzienlijk aantal cursussen gevolgd op het gebied van de VO schoolvakken Kunst (algemeen) en CKV, dan kun je misschien een premastertraject van 60 EC volgen. Als de deficiënties in je voorkennis niet binnen een premastertraject van maximaal 60 studiepunten aan te vullen zijn, moet je eerst de universitaire bacheloropleiding Kunstgeschiedenis of een bacheloropleiding Geesteswetenschappen  met academische basiskennis omtrent kunstgeschiedenis afronden, alvorens in te kunnen stromen in de master.

Twijfel je of je toelaatbaar bent?

Om goed te kunnen beoordelen of je toelaatbaar bent, is het voor ons belangrijk om de juiste informatie te hebben. Je meldt je daarom via Studielink aan voor het masterprogramma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie, net als de studenten die wel direct aan alle ingangseisen voldoen. De toelatingscommissie beslist dan of je een premastertraject mag volgen en hoe dit traject eruit ziet. Nadat je bericht hebt ontvangen, word je geïnformeerd over hoe je je kunt inschrijven voor het premastertraject.

Let op: een premasterprogramma is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben.