Meertalig programma

De Utrechtse master Interculturele communicatie biedt je de kans om hoogwaardige taalvaardigheid te verwerven in een moderne, tweede taal. Interculturele communicatie is een gemeenschappelijk programma van de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans. Je profiteert van de kennis van docenten met een taal- en culturele achtergrond in het land van studie.

Interdisciplinaire benadering

Er wordt gebruik gemaakt van kennis en inzichten uit een reeks disciplines, zoals:

  • sociolinguïstiek
  • psycholinguïstiek
  • imagologie
  • discourse analyse
  • inter/cross-culturele pragmatiek
  • culturele en linguïstische antropologie
  • vakdidactiek

Praktijkgericht en verplichte stage

Het masterprogramma is beroepsveld-  en oplossingsgericht. In een verplichte stage leer je hoe je je kennis kunt toepassen. Bovendien is er een sterke focus op het analyseren van communicatieproducten- en processen in internationale organisaties en contexten. Lees meer over de stage.

Maatschappelijk relevant

In dit programma wordt respect voor talige en culturele diversiteit bevorderd. Intercultureel begrip en een open-mind worden gestimuleerd. Je behandelt immers thema’s als globalisering, internationalisering en Europese eenwording. Alumni zijn regelmatig werkzaam in de publieke sector, waar ze zich onder andere bezighouden met bemiddeling in conflictsituaties en beeldvorming van Nederland of migrantenculturen.

Netwerk

De master heeft een uitgebreid en actief alumni-netwerk. Dankzij de informele sfeer en de nauwe samenwerking met de praktijk (bijvoorbeeld door het uitnodigen van gastsprekers) raak je al tijdens het programma in contact met het werkveld.

Verder neemt de Universiteit Utrecht deel aan Eurocampus, een vier maanden durend studieprogramma dat ieder jaar in een ander land georganiseerd wordt, door het onderzoeksnetwerk European Master of Intercultural Communication (EMICC).

Docenten

Onze docenten zijn internationaal gerenommeerde experts in hun vakgebied. Kerndocenten van de master Interculturele communicatie zijn onder andere:

Dr. Jan ten Thije (Mastercoördinator)
Jan ten Thije

Dr. Jan ten Thije is universitair hoofddocent interculturele communicatie en mastercoördinator. Hij promoveerde op een onderzoek naar interculturele communicatie in onderwijsadviesinstellingen. Zijn expertise ligt op het terrein van institutionele en interculturele communicatie in multiculturele en internationale organisaties, luistertaal, (receptieve) meertaligheid, interculturele training en functionele pragmatiek. Hij is redacteur van het European Journal for Applied Linguistics (Mouton de Gruyter, Berlijn) en serie editor van de Utrecht Studies in Language and Communication (Brill Publications, Leiden)

Dr. Debbie Cole (Track Meertalig)
Debbie Cole

Debbie Cole is universitair docent bij het departement Engels. Zij deed haar PhD in taalkunde en antropologie aan de Universiteit van Arizona. Haar onderzoek richt zich op vergelijkende concepten van diversiteit, de effecten van taalideologie op het discours in de publieke ruimte en het klaslokaal, en representaties van etnolinguïstische variatie, in het bijzonder in gesproken kunst. Haar jeugd en veldonderzoeksjaren bracht zij door in Indonesië en vertaalt nu ook Indonesische poëzie naar het Engels.

Dr. Stefan Sudhoff (Track Duits)
Stefan Sudhoff

Stefan Sudhoff is universitair docent Duitse taalkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Binnen zijn onderzoek richt hij zich op de vraag hoe de functie van een zin in een coherente tekst of in een gesprek door de grammaticale vorm van die zin wordt weerspiegeld. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Duitse taal en cultuur, meertaligheid en luistertaal.

Dr. Roselinde Supheert (Track Engels)
Roselinde Supheert

Roselinde Supheert is docent bij het departement Engels. Hier doceert zij over Engelse en Ierse literatuur, aanpassingsstudies en ICC. Haar onderzoeksinteresse ligt bij het analyseren van culturele identiteiten in verschillende media en vanuit verschillende perspectieven. Onderwerpen die haar verder interesseren zijn de representatie van migranten in het nieuws en de relevantie van het (post-)koloniale discours hierbij, evenals het gebruik van nationale stereotypes in reclame en op websites.

Dr. Marie Steffens (Track Frans)
Marie Steffens

Marie Steffens is na haar tien jaar ervaring in het doceren van de Franse taal en taalkunde aan verschillende doelgroepen aan de universiteit (Luik en Québec) en bij non-profit organisaties, onlangs gestart als docent aan de UU en is betrokken bij het EDINA project (een project gericht op het onderwijs van nieuwkomers). Wat betreft onderzoek, combineert zij lexicale semantiek en corpus linguïstiek om digitale samenwerkingstools toe te passen op het leren van een taal.

Dr. Manuela Pinto (Track Italiaans)
Manuela Pinto, MA Intercultural Communication

Manuela Pinto is docent-onderzoeker Italiaanse taalkunde. Haar huidige onderzoek is gericht op de taalontwikkeling en beoordeling in L1 en L2. Met collega Shalom Zuckerman en in samenwerking met Boom Uitgeverijen Amsterdam leidt ze het project Coloring Book: een nieuwe test- en onderzoeksmethode voor taalbegrip. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe test voor receptieve vocabulaire om taalontwikkeling te meten bij kinderen van 4-8 in het Nederlands als LI en L2.

Dr. Roos Beerkens (Track Nederlands)
Roos Beerkens

Roos Beerkens is docent bij het departement Taal, Literatuur en Communicatie. Zij is stagecoördinator voor het masterprogramma ICC en is betrokken bij de taaloverstijgende cursussen. Haar interesse en expertise liggen op het gebied van interne (en) interculturele communicatie in verschillende type organisaties, receptieve meertaligheid en interculturele training.

Dr. Luisa García-Manso (Track Spaans)
Luisa Garcia-Manso

Luisa García-Manso is universitair docent Moderne Spaanse Literatuur en Cultuur. Haar onderzoeksinteresse in het ICC vakgebied zijn transculturalisme, culturele diversiteit and de representatie van transculturele identiteit, migratie en ballingschap in Spaanse en Latijns-Amerikaanse moderne literatuur, theater en film.

Utrecht Summer School Interculturele communicatie
ICC: comparative approach

Ben je op dit moment een bachelorstudent aan een andere universiteit of volg je een ander programma dat niet direct aansluit op onze tracks? En wil je deze zomer vast een idee krijgen wat het studeren van Interculturele Communicatie in Utrecht inhoudt en je aanmelding versterken? Kom dan naar een van onze Utrecht Summer School! Deze zomer bieden wij twee cursussen aan: Introduction to Intercultural Communication en Research Methods in Intercultural Communication

Domstraat