Talige en culturele diversiteit

De Utrechtse master Interculturele communicatie biedt je de kans om hoogwaardige competenties te verwerven in het Nederlands of een moderne vreemde taal en de bijbehorende culturen. Interculturele Communicatie is een interdisciplinair programma van het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Je profiteert van de kennis van docenten met een taal- en culturele achtergrond in het land van studie. De talige en culturele diversiteit van de opleiding is uniek in Nederland.

Interdisciplinaire benadering

Er wordt gebruik gemaakt van kennis en inzichten uit een reeks disciplines, zoals:

Interdisciplinary methods
Klik om de afbeelding te vergroten
  • sociolinguïstiek
  • psycholinguïstiek
  • imagologie
  • discourse analyse
  • inter-/cross-culturele pragmatiek
  • culturele en linguïstische antropologie
  • vakdidactiek

Praktijkgerichtheid en verplichte stage

Het masterprogramma is beroepsveld-  en oplossingsgericht. In een verplichte stage leer je hoe je je kennis kunt toepassen. Bovendien is er een sterke focus op het analyseren van communicatieproducten en -processen in internationale organisaties en contexten. Lees meer over de stage.

Maatschappelijke relevantie

In dit programma wordt respect voor talige en culturele diversiteit bevorderd. Intercultureel begrip en een open-mind worden gestimuleerd. Je behandelt immers thema’s als globalisering, internationalisering en Europese eenwording. Alumni zijn regelmatig werkzaam in de publieke sector, waar ze zich onder andere bezighouden met bemiddeling in conflictsituaties en beeldvorming van Nederland of migrantenculturen.

Netwerk

De master heeft een uitgebreid en actief alumni-netwerk. Dankzij de informele sfeer en de nauwe samenwerking met de praktijk (bijvoorbeeld door het uitnodigen van gastsprekers) raak je al tijdens het programma in contact met het werkveld.

Verder bestaat binnen de master de mogelijkheid om deel te nemen aan Eurocampus, een vier maanden durend studieprogramma dat ieder jaar in een ander land georganiseerd wordt door het onderzoeks- en onderwijsnetwerk European Masters in Intercultural Communication (EMICC).

Docenten

Onze docenten zijn internationaal gerenommeerde experts in hun vakgebied. Het kernteam van de master Interculturele Communicatie bestaat uit de volgende docenten:

Dr. Jan ten Thije (Mastercoördinator)
Jan ten Thije

Jan ten Thije is universitair hoofddocent interculturele communicatie en mastercoördinator. Hij promoveerde op een onderzoek naar interculturele communicatie in onderwijsadviesinstellingen. Zijn expertise ligt op het terrein van institutionele en interculturele communicatie in multiculturele en internationale organisaties, luistertaal, (receptieve) meertaligheid, interculturele training en functionele pragmatiek. Hij is redacteur van het European Journal for Applied Linguistics (Mouton de Gruyter, Berlijn) en serie editor van de Utrecht Studies in Language and Communication (Brill Publications, Leiden)

Dr. Debbie Cole (Track Meertalig)
Debbie Cole

Debbie Cole is universitair docent bij de afdeling Engels. Zij deed haar PhD in taalkunde en antropologie aan de Universiteit van Arizona. Haar onderzoek richt zich op vergelijkende concepten van diversiteit, de effecten van taalideologie op het discours in de publieke ruimte en het klaslokaal, en representaties van etnolinguïstische variatie, in het bijzonder in gesproken kunst. Haar jeugd en veldonderzoeksjaren bracht zij door in Indonesië en zij vertaalt nu ook Indonesische poëzie naar het Engels.

Dr. Stefan Sudhoff (Track Duits)
Stefan Sudhoff

Stefan Sudhoff is universitair docent Duitse taalkunde bij het departement Talen, Literatuur en Communicatie. Binnen zijn onderzoek richt hij zich op de vraag hoe de functie van een zin in een coherente tekst of in een gesprek door de grammaticale vorm van die zin wordt weerspiegeld. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de overeenkomsten en verschillen tussen de Nederlandse en Duitse taal en cultuur, meertaligheid en luistertaal.

Dr. Roselinde Supheert (Track Engels)
Roselinde Supheert

Roselinde Supheert is docent bij de afdeling Engelse taal en cultuur. Hier doceert zij over Engelse en Ierse literatuur, aanpassingsstudies en interculturele communicatie. Haar onderzoeksinteresse ligt bij het analyseren van culturele identiteiten in verschillende media en vanuit verschillende perspectieven. Onderwerpen die haar verder interesseren zijn de representatie van migranten in het nieuws en de relevantie van het (post-)koloniale discours hierbij, evenals het gebruik van nationale stereotypes in reclame en op websites.

Dr. Marie Steffens (Track Frans)
Marie Steffens

Marie Steffens heeft tien jaar ervaring in het doceren van de Franse taal en taalkunde aan verschillende doelgroepen aan de universiteit (Luik en Québec) en bij non-profit organisaties. Ze is nu docent Franse taalkunde en medewerker bij het EDINA project (een project gericht op het onderwijs van nieuwkomers). Wat betreft onderzoek, combineert zij lexicale semantiek en corpus linguïstiek om digitale samenwerkingstools toe te passen op het leren van een taal.

Dr. Manuela Pinto (Track Italiaans)
Manuela Pinto, MA Intercultural Communication

Manuela Pinto is docent-onderzoeker Italiaanse taalkunde. Haar huidige onderzoek is gericht op de taalontwikkeling en beoordeling in L1 en L2. Met collega Shalom Zuckerman en in samenwerking met Boom Uitgeverijen Amsterdam leidt ze het project Coloring Book: een nieuwe test- en onderzoeksmethode voor taalbegrip. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een nieuwe test voor receptieve vocabulaire om taalontwikkeling te meten bij kinderen van 4-8 in het Nederlands als LI en L2.

Dr. Roos Beerkens (Track Nederlands)
Roos Beerkens

Roos Beerkens is docent bij het departement Taal, Literatuur en Communicatie. Zij is stagecoördinator voor het masterprogramma Interculturele Communicatie en is betrokken bij de taaloverstijgende cursussen. Roos is gepromoveerd aan de Universiteit van Münster op het gebied van taalgebruik in het Duits-Nederlandse grensgebied. Daarnaast heeft ze vijf jaar ervaring als communicatieadviseur. Haar interesse en expertise liggen op het gebied van interne (en) interculturele communicatie in verschillende type organisaties, receptieve meertaligheid en interculturele training.

Dr. Sergio Blaauw (Track Spaans)
Sergio Baauw

Sergio Baauw is universitair docent Spaanse Taalkunde. Zijn onderzoek richt zich op eerste en tweede taalverwerving, meertaligheid en de integratie van nieuwkomers in het reguliere onderwijs. Van september 2017 tot september 2018 was hij projectleider van EDINA, een Erasmus+ project op het gebied van nieuwkomersonderwijs. Binnen de master Interculturele Communicatie geeft hij onderwijs en begeleidt hij scripties op het gebied van meertaligheid, taalcontact en taalbeleid.

Domstraat