Kennis en vaardigheden

Na deze master heb je academische en professionele kennis over interculturele communicatie processen.

  • Je kunt reflecteren op je eigen communicatieve functioneren in een internationale, meertalige of interculturele organisatie.
  • Je bent in staat een communicatief probleem in een interculturele praktijksituatie benoemen in termen van gangbare communicatieve modellen en theorieën.
  • Verschil maken tussen een organisatieprobleem, een intercultureel / meertalig probleem en een communicatief probleem en de verschillende oplossingen die daarbij horen.
  • Een communicatief probleem van een interculturele organisatie vertalen in concrete onderzoeksvragen, beargumenteerd kiezen voor een adequate onderzoeksmethode, en het onderzoek binnen de interculturele organisatiecontext uitvoeren.

Daarnaast leer je ook hoe je academische kennis kunt vertalen naar de beroepspraktijk. Alumni van dit masterprogramma beschikken over:

  • inzicht in het functioneren van ondernemingen, organisaties en/of overheidsinstanties
  • organisatie-, bemiddelings- en adviesvaardigheden
  • commerciële- en netwerkvaardigheden
  • hoogwaardige taalvaardigheid in een vreemde taal 

Stage

Een groot deel van de alumni vinden al een baan tijdens hun studie. Vaak is dit bij hun stage-organisatie. In de ICC Stagebank vind je stageadressen en korte verslagen van het onderzoek uit eerdere stages.

Tijdens mijn stage bij het Meertens Instituut heb ik een onderzoek gedaan naar contacten tussen Poolse en lokale jongeren in een van de Nederlandse gemeenten. Deze ervaringen lieten mij niet alleen de Nederlandse, maar ook de Poolse cultuur in Nederland nog beter kennen.
Daria Boruta, student Interculturele Communicatie

Actief Alumni Netwerk – Maandelijks ICCCafé

De master Interculturele communicatie heeft een actief alumni netwerk. Alumni komen terug als gastsprekers, adviseren en informeren huidige studenten over carrièremogelijkheden in maandelijkse bijeenkomsten en verspreiden vacatures bij hun werkgevers regelmatig via verschillende kanalen zoals een gesloten discussiegroep op LinkedIn en een eigen Facebookpagina.  

Gastsprekers

Tijdens de cursussen worden regelmatig gastsprekers uit de beroepspraktijk uitgenodigd. Zij delen graag hun ervaringen, niet enkel over interculturele communicatie, maar ook over hun dagelijkse werkzaamheden en algemene zaken gerelateerd aan hun professionele carrière.  

Career Services

Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

Carrièrenacht Geesteswetenschappen

De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien, maar ze bieden je ook de kans je te ontwikkelen door aan hun projecten mee te doen of van hun diensten gebruik te maken. Lees meer over de CarrièreNacht Geesteswetenschappen.

Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.

UU Carrièredag