Testimonials

 • Isabel Albers is student Interculturele communicatie

  Na mijn bachelor Literatuurwetenschap wilde ik iets doen met taal, literatuur en communicatie waarbij ik iets breder georiënteerd en inzetbaar zou zijn. Ik ben heel geïnteresseerd in het contact tussen culturen en hoe dit werkt in de maatschappij. Vanuit mijn eigen Nederlands-Spaanse opvoeding heb ik zelf altijd tussen twee culturen in ‘gestaan’ en zo van twee werelden iets meegekregen. Die open houding en kennis van meerdere culturen zonder oordeel zou ik ook graag aan anderen laten zien, om te laten zien hoe het ook kan. Daarbij vind ik taal en communicatie belangrijk, omdat het zoveel invloed kan hebben op contact. Zo kwam ik uit op interculturele communicatie.

  Ik hoopte dat we het veel zouden gaan hebben over interculturele communicatie in verschillende contexten, wat ook zo uitgekomen is. Qua mensen had ik niet echt een verwachting, maar het is heel leuk om zo’n internationale groep te hebben. Dan heb je ‘echte’ interculturele communicatie binnen de master Interculturele communicatie.

  In het nieuws of sociale media kom je zaken tegen waarvan je dan denkt ‘hee, dit is interculturele communicatie! Dit leer ik!’ Ik denk dat in deze tijd, ook met de vluchtelingencrisis en natuurlijk sowieso steeds meer internationalisering, dat het een hele actuele studie is die heel veel relevante onderwerpen aansnijdt. Als je dan merkt dat je daar vanuit een andere hoek over mee kunt praten, en een ander licht kunt schijnen op de discussie -dus niet vanuit beleid of gender of recht of dergelijke- dat is een leuke realisatie.

  We werken enorm veel in teamverband. Dat vond ik niet altijd leuk, maar daar leer je uiteindelijk echt veel van, ook als je denkt dat je al weet hoe het moet. Verder leer ik om een adviesrapport en officiële adviesbrief te schrijven. Dit had ik nog nooit gedaan. Presenteren kon ik al wel en vond ik al leuk, maar je wordt zeker gestimuleerd om dit meer te doen en goed te ontwikkelen.

  In de toekomst wil ik iets gaan doen waarbij ik iets kan betekenen voor de medemens. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar training en/of consultancy is iets wat me zeker aanspreekt en wat ik heel interessant ben gaan vinden tijdens deze master. Eerder had ik mezelf niet zo snel als consultant gezien, maar nu ik er meer over weet, is het denk ik wel echt iets waar ik mezelf in zie werken en waar ik iets mee wil.

 • Qing-yi Fan werkt als coördinator op het International Office van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de TU Delft

  Qing-Yi Fan, alumna Interculturele communicatie

  “Ik ben opgegroeid in een intercultureel gezin in een zeer multiculturele wijk. Hierdoor ben ik van jongs af aan al in aanraking geweest met culturele verschillen en de uitdagingen die hierbij komen kijken. Omdat ik op een professionele manier met interculturele verschillen bezig wilde zijn en ze beter wilde begrijpen, lag de keuze voor deze master voor de hand.

  Interculturele communicatie is een praktische master: al vanaf week één duik je gelijk de praktijk in. Een stage is verplicht en de theorie is direct in de praktijk toepasbaar. Leuke gesprekken over persoonlijke buitenlandervaringen worden direct omgezet in nuttige kennis. 

  In mijn huidige baan houd ik mij actief bezig met de internationalisering van het hoger onderwijs. Ik coördineer vier verschillende Joint Education Programs, opleidingsprogramma’s waarin Nederlandse en buitenlandse studenten een tweejarige masteropleiding volgen aan TU Delft en meerdere buitenlandse universiteiten. Daarnaast help ik studenten met praktische zaken (zoals het aanvragen van beurzen), ontwikkel en verander ik communicatieprocedures, behandel ik de inschrijvingsaanvragen van buitenlandse studenten en organiseer ik de introductiedagen voor de nieuwe buitenlandse studenten.

  Tijdens mijn master heb ik geleerd om niets ‘raar’ te vinden van de ander, maar culturele verschillen te zien als een verrijking van kennis. In mijn werk ben ik dan ook alert op generalisaties en zeer kritisch over het koppelen van persoonlijke eigenschappen aan een culturele achtergrond. Doordat ik stage heb kunnen lopen bij de Nederlandse ambassade in Beijing heb ik een goede ervaring opgedaan die ik kan delen met de studenten. Ik kan hierdoor beter begrijpen wat zij doormaken.”

  Buddy Talk

  Samen met Kim-Lan Jong Baw ontwikkelde Qing-Yi Buddy Talk, een talenplatform en netwerk voor internationale en Nederlandse studenten. Studenten die elkaars taal willen leren worden aan elkaar gekoppeld. Lees meer

 • Daria Boruta is afgestudeerd

  Daria Boruta, student Interculturele Communicatie

  "Voordat ik met de studie in Nederland begon, studeerde ik in Polen. Naast de studie Dutch Studies aan de Adam Mickiewicz Universiteit in Poznań deed ik ook bedrijfskunde. Het masterprogramma Interculturele communicatie leek me een ideale optie om mijn kennis van de Nederlandse taal en cultuur die ik in Polen heb opgedaan in de context van Nederlands-Pools bedrijfsleven in te zetten. En dat bleek ook het geval.

  De master Interculturele communicatie is een goede combinatie van theorie en praktijk. Het studietraject is zo ontworpen dat de student snel de kennis in de interculturele praktijk kan brengen. De wetenschappelijke kennis die in het eerste semester was vergaard, werd meteen gebruikt tijdens de opdrachten die wij binnen een organisatie moesten doen. De theoretische onderbouwing legde ook de basis voor het schrijven van de scriptie en voor het praktische werk tijdens de stage.

  De studie leert me om vanuit andere culturele perspectieven te kijken. Hierdoor is het mogelijk om ondanks culturele verschillen communicatie tussen verschillende partijen in goede banen te leiden. De interculturele confrontaties hebben mij geïnspireerd om vragen te stellen over mijn eigen culturele identiteit en achtergrond. Daarom heb ik besloten om mijn masterscriptie over de beeldvorming over Polen in Nederland te schrijven. Tijdens mijn stage bij het Meertens Instituut heb ik een onderzoek gedaan naar contacten tussen Poolse en lokale jongeren in een van de Nederlandse gemeenten. Deze ervaringen lieten mij niet alleen de Nederlandse, maar ook de Poolse cultuur in Nederland nog beter kennen. Dankzij gesprekken met een aantal Polen en Nederlanders, die ik voor mijn stage heb geïnterviewd, en luisteren naar hun verhalen heb ik geleerd om 'de Ander' beter te begrijpen. Daardoor werd ik een aantal keer door verschillende instanties gevraagd om te bemiddelen in de Nederlands-Poolse dialoog.

  Kortom, deze master geeft mij een kans om mijn interculturele communicatiecompetenties te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Ik hoop dat ik in de toekomst een positieve bijdrage kan leveren op gebied van interculturaliteit."

 • Lotte Edelkoort werkt als Intercultural Consultant in Londen

  Lotte Edelkoort, alumna Interculturele communicatie

  “In mijn tweede bachelorjaar volgde ik de cursus interculturele communicatie waarvoor we het boek Language Shock van Michael Agar moesten lezen. Dit boek beschreef precies waardoor ik gefascineerd was: interculturele verschillen die zichtbaar worden door taal, maar veel dieper in de cultuur liggen.

  Tijdens mijn master wilde ik zoveel mogelijk aspecten van interculturele communicatie onderzoeken. Om deze reden heb ik de Eurocampus in Lugano gedaan; een programma van vijf maanden waarin interculturele communicatie vanuit verschillende academische disciplines wordt bestudeerd. Mijn interesse bleek bij intercultureel management te liggen. In dit veld heb ik stage gelopen bij een klein consultancy bedrijf, waar ik na afstuderen fulltime kon blijven werken.

  Via mijn Eurocampus netwerk heb ik hierna een functie gevonden als Intercultural Training Coordinator bij Communicaid in Londen. Na acht maanden ben ik gepromoveerd tot Intercultural Consultant. Dit houdt in dat ik als expert ben betrokken bij interculturele en communicatietrainingen die wij leveren aan klanten.

  Het leukst aan mijn baan vind ik dat ik de theoretische kennis van mijn master direct en dagelijks in de praktijk kan brengen in een commerciële werkomgeving. Als ik een training moet ontwerpen, zorg ik ervoor dat de training precies aansluit bij de verwachtingen van alle betrokken partijen. Samenwerken met collega’s, klanten en trainers van verschillende nationaliteiten houdt me gemotiveerd.” 

 • Wouter Kuiper werkt als adviseur/Project Manager bij Van Aetsveld

  Wouter Kuiper, alumnus Interculturele communicatie

  “Tijdens mijn hbo-opleiding werd ik enthousiast over de wetenschappelijke kant van communicatie. In die tijd volgde ik ook Italiaans bij International Business and Languages. Toen ik zag dat ik in Utrecht communicatie vanuit een intercultureel kader kon studeren, heb ik me dan ook snel aangemeld.

  Een half jaar na mijn afstuderen ben ik aan een traineeship informatiemanagement begonnen. Via dat bedrijf heb ik vooral bij Rijkswaterstaat en Dienst Metro (onderdeel van gemeente Amsterdam) projecten gedaan over het toegankelijk maken en delen van projectinformatie.

  Via een collega bij de Dienst Metro leerde ik het bedrijf Van Aetsveld kennen. We hadden al snel interessante gesprekken over verandermanagement, projectmanagement en organisatiekunde: precies waar Van Aetsveld zich op richt.

  Inmiddels werk ik via Van Aetsveld als adviseur voor Dienst Metro, onder andere aan het Noord-Zuidlijn-project. Op de afdeling waar ik werk maken, testen en communiceren we ICT- en informatiebeleid. We zetten bijvoorbeeld kleine werkgroepen op, om vanuit de werkvloer na te denken over het efficiënt opslaan en delen van informatie. Daarbij is het belangrijk dat een team zo’n vernieuwing blijvend oppakt en continu verbetert. Dit gebeurt naar mijn idee eerder op een informele manier achter de schermen dan op een formele manier waar vanuit de hele organisatie de spotlights op staan. Daarnaast adviseer ik Dienst Metro over verschillende onderwerpen, zoals over het acceptatietraject bij een nieuw informatiesysteem of over een beveiligingssysteem om extern in te loggen.

  Tijdens de master kwam ik in aanraking met verschillende communicatie- en organisatietheorieën. Daar heb ik veel van geleerd, bijvoorbeeld dat het maken en uitdelen van beleid niet direct betekent dat de lezers van die beleidsstukken precies gaan denken, zijn en doen wat je als beleidsmaker van hen verwacht. Er zijn binnen en buiten de organisatie immers meerdere factoren waardoor een bepaalde aanpak wel of niet aanslaat. Fouten op de werkvloer kun je voorkomen door veel te vragen aan diegenen op wie het beleid invloed heeft, je in deze mensen in te leven en ze, wanneer nodig –, ook met elkaar te laten praten. Een aanpak is dan meer op het hele systeem gericht in plaats van op alleen één oorzaak met één gevolg.”