Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Taalwetenschappen
 • Programma: Interculturele communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60815
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege: 10%
 • Werkcollege: 20%
 • Practicum: 10%
 • Groepswerk: 10%
 • Zelfstudie: 25%
 • Stage: 25%
Korte omschrijving:
In de interdisciplinaire master Interculturele communicatie doe je praktijkgericht onderzoek naar de optimalisering van communicatie in meertalige en internationale contexten.
Tracks:
 • 1. Meertalig
 • 2. Duits/Deutsch
 • 3. Engels/English
 • 4. Frans/Français
 • 5. Italiaans/Italiano
 • 6. Nederlands
 • 7. Spaans/Español
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenreglement
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • Communicatiemedewerker
 • Taaldocent
 • Medewerker International Office
 • PR-medewerker
 • Tolk/vertaler
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2017-2018 (instroom september, voltijd en deeltijd)
41
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron:VSNU, 2017), n>30
Voltijd: 17 maanden