Honours

Zoek je meer uitdaging?  

Kies dan in aanvulling op je master voor een facultair of universiteitsbreed honoursprogramma. Je verdiept je in complexe vraagstukken en leert vanuit een breder perspectief naar wetenschap te kijken.

Verdiepend of verbredend?

Je kunt kiezen tussen honoursprogramma’s binnen je eigen studie: sommige masteropleidingen bieden een honoursprogramma aan, of voor universiteitsbrede, interdisciplinaire honoursprogramma’s bij het UU Honours College, zoals Young Innovators, GHIS en het Leiderschapsprogramma

Hier vind je een overzicht van alle honoursprogramma's binnen de UU.

Wat is honoursonderwijs?

Honoursonderwijs is extra uitdagend onderwijs, dat verder gaat waar je reguliere universitaire opleiding ophoudt. Je volgt honoursonderwijs naast je gewone opleiding. Het onderwijs is verbredend en verdiepend en de interdisciplinaire programma’s geven je de ruimte om over grenzen van je vakgebied heen te kijken. Honoursprogramma’s hebben meestal een later instroommoment dan je reguliere opleiding.

Meer informatie honours

Heb je vragen over honours? Je kunt het UU Honours College bellen of mailen. Wij helpen je verder met vragen over honours binnen de Universiteit Utrecht. Als we je vraag niet kunnen beantwoorden, verwijzen je door naar de juiste collega.

honourscollege@uu.nl

030 253 4502

Universiteitsbibliotheek, Drift 27, kamer 1.52 en 1.53

Meer informatie Utrechts honoursonderwijs.

Studenten overleggen in een cirkel voor honoursonderwijs.