Bijeenkomsten studieplanning

In het voorjaar en de zomer organiseren studieadviseurs bijeenkomsten voor kleine groepen studenten in de laatste fase van de bachelor over de vervolgstap van de bachelor naar de master. Er wordt praktische informatie gegeven over de vervolgstap, bijvoorbeeld over inschrijven, plaatsing, instroommomenten, het rooster, welke onderdelen staan vast en welke niet. Er is ruimte voor vragen, ook als deze gaan over een individuele specifieke situatie.

Aanvullende (praktische) informatie vind je op de studentensite van de bacheloropleiding Diergeneeskunde (http://students.uu.nl/dgk/diergeneeskunde).