Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Beroep: Dierenarts
 • Opleidingsnaam: Diergeneeskunde
 • Programma: Gezondheidszorg paard
Accreditatie:
 • Geaccrediteerd door NVAO
 • Geaccrediteerd door AVMA
 • Geaccrediteerd door CVMA
 • Geaccrediteerd door EAEVE
Croho-code:
66570
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Diergeneeskunde
Graduate School:
Veterinary School
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Collegegeld:
Startmoment(en):
12 x per jaar
Toegankelijk voor hbo’ers:
Nee
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege: 4%
 • Werkcollege: 6%
 • Practicum: 6%
 • Groepswerk: 2%
 • Zelfstudie: 27%
 • Stage: 17%
 • Co-schappen: 38%
Korte omschrijving:
Je wordt opgeleid voor het beroep van dierenarts. De master is alleen toegankelijk voor studenten die hun bachelor diergeneeskunde afgerond hebben aan de Universiteit Utrecht.
Tracks:
 • Track verdieping paard
 • Track bestuur en beleid
 • Track onderzoek
 • Track One Health
 • Track Animal Welfare Management
Onderwijs- en examenreglement:
Masteropleiding diergeneeskunde
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • Dierenarts in dierenartspraktijk
 • Beleidsmedewerker volksgezondheid
 • Dierenarts in het bedrijfsleven en bij de overheid (in kader van volksgezondheid/voedselveiligheid)
 • Onderzoeker (PhD)
 • Dierenarts in het onderwijs
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
28
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Voltijd: 41 maanden