Carrièreperspectieven

Mogelijke beroepen

Ontdek hoe breed het veterinaire werkveld is! Om bewust te kiezen wat je wilt doen na je studie, is het belangrijk om te weten wat je allemaal kunt kiezen. De filmpjes op de Studentensite geven een beeld van functies en organisaties waar je kunt gaan werken. De (veterinaire) professionals vertellen over de uitdagingen in hun werk, hoe ze tot hun keuzes zijn gekomen en wat hun vak of werkveld zo leuk maakt.

Ik wil mij later graag bezig houden met beleid op het gebied van One Health

Hieronder ook een overzicht van verschillende functies die je kunt uitoefenen en van bedrijven en organisaties waar je terecht kunt.

Dierenarts in de dierenartsenpraktijk

 • Paardenpraktijk/kliniek
 • Gemengde praktijk

Beleidsmedewerker Dier- en Volksgezondheid

Dierenarts in het bedrijfsleven of bij de Overheid

 • Farmaceutische industrie
 • Dier- of Veevoeder industrie
 • Gezondheidsdienst voor Dieren
 • Nederlandse Voedsel- en  Warenautoriteit (NVWA)
 • Laboratoria en Diagnostische Centra

Onderzoeker (PhD)

 • Universiteit Utrecht (Diergeneeskunde, Geneeskunde, Voeding, etc.)
 • Animal Science Group (kennisorganisatie Veehouderij en Dierziekten)
 • Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

Dierenarts in het onderwijs

 • Universiteit
 • Middelbaar Beroeps Onderwijs (agrarisch, diergezondheid)
 • Hoger Beroeps Onderwijs (agrarisch, diergezondheid)
 • Middelbare school (HAVO, VWO)
Onderzoeker met een bril die onderzoek doet aan het hoofd van een paard
Onderzoek paard