Dierenarts Paard

Dit masterprogramma richt zich op de diersoort paard. Een groot deel van het programma ben je als diergeneeskundig student (coassistent) werkzaam in het dierenziekenhuis van de faculteit Diergeneeskunde, zowel in de paardenkliniek als bij de ambulante kliniek voor paarden om zorg te verlenen aan huis, en bij externe dierenartspraktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van het zieke paard en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren.

Dit masterprogramma valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde, je wordt opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts.

Icon badge black, Utrecht University
#3
Diergeneeskunde
QS World University Rankings 2021
Zwart icoon van een wereldbol
4
Accreditaties
In Nederland, EU, Verenigde Staten en Canada
Zwart icoon met kruisjes, bolletjes en een pijl als route
5
Tracks
Om je te specialiseren in deze master

Theorie en praktijk
Een belangrijk uitgangspunt van het masterprogramma Gezondheidszorg paard is de integratie van theorie en praktijk. Gedurende het eerste jaar wordt ’s middags de theorie behandeld in zeven theorie-blokken en pas je ’s ochtends de theorie toe als je meeloopt met de verschillende klinische disciplines.

Tijdens het klinisch onderwijs maak je kennis met alle aspecten van de paardengeneeskunde, dus ook met de ondersteunende disciplines op stal en in de polikliniek, met de smederij, de sterilisatie en uiteraard met de klinieken zelf: inwendige ziekten, heelkunde en voortplanting. Daarnaast participeer je in de avond-, nacht- en weekenddiensten. Je maakt onderdeel uit van een studententeam.

Hele dagen klinisch onderwijs
In het tweede jaar volg je hele dagen klinisch onderwijs. Naast de inwendige ziekten, heelkunde en voortplanting komen nu ook de ambulante kliniek en de anesthesie/intensive care aan bod. In deze fase van de master volg je tevens basiscoschappen bij gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren.

Groepje masterstudenten diergeneeskunde bekijken een paard samen met de docent

Overige belangrijke kenmerken

 • Je behoort tot een kleine groep gemotiveerde studenten met affiniteit voor paarden.
 • In de gedifferentieerde coschappen maak je deel uit van een klein en breed samengesteld team dat bestaat uit masterstudenten in diverse stadia van de opleiding, basiscoschappers van beide andere master programma’s en docenten.
 • Is je persoonlijke motivatie en inzet hoog, dan krijg je een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid bij het onderzoeken en behandelen van patiënten.

Kies je voor de (klinische) track verdieping paard dan speel je in de laatste fase van de master in de kliniek een leidende rol en ben je verantwoordelijk voor een groep van eigen patiënten. In de keuzecoschappen heb je de mogelijkheid om een korte periode naar het buitenland te gaan.

Het lijkt me heerlijk om straks veel buiten te werken en ‘s ochtends niet te weten hoe de rest van mijn dag eruit komt te zien.
Majbritt van Nispen

In contact met brede beroepsveld
Tijdens de master kom je veelvuldig in aanraking met het brede beroepsveld. Je participeert in presentaties en discussies met spelers uit het beroepsveld op het gebied van de fokkerij, sport, welzijn, wetgeving, tuchtcollege, farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie, onderzoeksgroepen etc. Je gaat op excursies naar hengstenstations en hippische evenementen, je gaat mee met keurings- en wedstrijddierenartsen en je volgt extern onderwijs bij paardenbedrijven.

Doel van het programma

In de bachelor heb je in algemene zin diergeneeskundige kennis, vaardigheden en professioneel gedrag opgedaan. Doel van het master programma paard is om deze kennis, vaardigheden en gedrag:

 • Te verdiepen
 • Uit te breiden voor de diersoort paard
 • Te plaatsen in een klinische setting
 • Te plaatsen in een grotere maatschappelijke context

Na het master programma paard ben je toegerust met een pakket kennis, vaardigheden en professioneel gedrag dat je bij uitstek geschikt maakt te functioneren in de sector van de diergeneeskunde die zich richt op paarden die individueel of in groepen worden gehouden als gezelschapsdier, voor recreatieve doeleinden, voor de sport, voor de fokkerij of voor voedselproductie.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Beroep: Dierenarts
 • Opleidingsnaam: Diergeneeskunde
 • Programma: Gezondheidszorg paard
Accreditatie:
 • Geaccrediteerd door NVAO
 • Geaccrediteerd door AVMA
 • Geaccrediteerd door CVMA
 • Geaccrediteerd door EAEVE
Croho-code:
66570
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Startmoment(en):
12 x per jaar
Aanmelddeadline:
Geen deadline; je kan je altijd aanmelden
Collegegeld:
Faculteit:
Diergeneeskunde
Graduate School:
Veterinary School