Dierenarts Landbouwhuisdieren / veterinaire volksgezondheid

Dit masterprogramma focust op de preventieve gezondheidszorg van landbouwhuisdieren (herkauwers, varkens en pluimvee). Je leert hoe je veehouders kan helpen hun bedrijf zo in te richten dat dieren gezond blijven en er zo min mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Je adviseert het bedrijf op het gebied van:

 • diergezondheid
 • dierenwelzijn
 • volksgezondheid

Dit masterprogramma valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde, je wordt opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts.

Zwart icoon van een prijslint
#3
Diergeneeskunde
QS World University Rankings 2021
Icon earth black, Utrecht University
4
Accreditaties
In Nederland, EU, Verenigde Staten en Canada
Icon strategy
5
Tracks
Om je te specialiseren in deze master

De dierenarts van de toekomst

De studie bereidt je voor op hoe het beroep van dierenarts er in de toekomst uitziet. De dierenarts is steeds meer preventief bezig: hij voorkomt gezondheidsproblemen bij dieren. Je kunt gaan werken als practicus, maar ook gaan werken bij een farmaceutisch bedrijf, in de voederindustrie, als beleidsmaker of onderzoeker.

Daarnaast doet de dierenarts ook in de toekomst nog steeds klinisch werk, zoals het onthoornen van kalveren, uitvoeren van keizersnedes, vaccineren van pluimvee, bloed afnemen en vruchtbaarheidsonderzoek.

Ik wil infectieziektes voorkomen en bestrijden
Student Diergeneeskunde Heather Graham voor studentencomplex Johanna op het Utrecht Science Park

Manier van werken

In de master leer je te kijken naar:

 • de dieren
 • de omgeving waarin de dieren leven
 • het bedrijf & de bedrijfsvoering
 • de productietechnische processen
 • de veehouder zelf

Je verzamelt en analyseert data en maakt een plan van aanpak voor het veehoudersbedrijf. Je gaat in gesprek met de veehouder en adviseert hoe hij of zij het bedrijf zo goed mogelijk kan inrichten.

In contact met de praktijk en het werkveld

Het onderwijs in de master is gericht op werkplek leren. Tijdens de master kom je veelvuldig in aanraking met de praktijk en het werkveld. Je analyseert en adviseert meerdere bedrijven, volgt onderwijs in de kliniek voor landbouwhuisdieren en in het dierenziekenhuis voor gezelschapsdieren en paarden. Ook ga je aan de slag in de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk en bij een externe dierenartspraktijk.

Je kan echt over de grenzen van het vakgebied heen kijken
Student of Veterinary Medicine Bart Beerens in front of office buildings in the Zuidas district in Amsterdam

Doel van het programma

Na dit masterprogramma heb je een pakket kennis, vaardigheden en professioneel gedrag dat je klaarstoomt om te gaan werken in het vakgebied diergeneeskunde. Je bent gespecialiseerd in preventieve gezondheidszorg voor landbouwhuisdieren.

Als afgestudeerde van dit programma ben je gesprekspartner voor de individuele dierhouder, overheid en bedrijfsleven in de dierlijke productieketen, op het gebied van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Beroep: Dierenarts
 • Opleidingsnaam: Diergeneeskunde
 • Programma: Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid
Accreditatie:
 • Geaccrediteerd door NVAO
 • Geaccrediteerd door AVMA
 • Geaccrediteerd door CVMA
 • Geaccrediteerd door EAEVE
Croho-code:
66570
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Startmoment(en):
12 x per jaar
Aanmelddeadline:
Geen deadline; je kan je altijd aanmelden
Collegegeld:
Faculteit:
Diergeneeskunde
Graduate School:
Veterinary School