Dierenarts Landbouwhuisdieren / veterinaire volksgezondheid

In dit masterprogramma ligt de nadruk op de preventieve gezondheidszorg, het voorkomen dat dieren ziek worden, van landbouwhuisdieren (herkauwers, varkens en pluimvee). Je leert te kijken naar het bedrijf, de bedrijfsvoering, de productietechnische processen, de veehouder, de dieren en de omgeving waarin de dieren leven.

Zwart icoon van een prijslint
#3
Diergeneeskunde
QS World University Rankings 2019
Zwart icoon van een wereldbol
4
Accreditaties
AVMA, EAEVE, CVMA en NVAO
Zwart icoon met kruisjes, bolletjes en een pijl als route
5
Tracks
Profileringsruimte in deze master

Het programma richt zich op:

 • Planmatig werken
 • Gezondheidsmanagement
 • Kwaliteitssystemen
 • Veterinaire volksgezondheid

Je verzamelt en analyseert vervolgens data en maakt een plan van aanpak. Je gaat in gesprek met de veehouder en adviseert om het bedrijf zo in te richten dat dieren gezond blijven en dat er geen/zo min mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan. Je adviseert het bedrijf op het gebied van:

 • Diergezondheid
 • Dierwelzijn
 • Volksgezondheid
Ik wil infectieziektes voorkomen en bestrijden
Student Diergeneeskunde Heather Graham voor studentencomplex Johanna op het Utrecht Science Park

In contact met een breed beroepsveld

De studie bereidt je voor op hoe het beroep van de dierenarts er in de toekomst uit ziet. Je kunt gaan werken als practicus, maar ook terecht komen bij een farmaceutisch bedrijf, de voederindustrie of beleidsmatig aan de slag. De dierenarts is (ook) in de toekomst steeds meer preventief bezig en draagt zorg voor het voorkomen van gezondheidsproblemen bij dieren.

Daarnaast houd je je bezig met routinematige handelingen/klinische werk zoals het onthoornen van kalveren, uitvoeren  van een keizersnede, vaccineren van pluimvee, bloed afnemen en vruchtbaarheidsonderzoek (onder andere rectaal exploreren).

Tijdens de master kom je veelvuldig in aanraking met het beroepsveld. Je analyseert en adviseert meerdere bedrijven en je bent werkzaam in de Universiteitskliniek Landbouwhuisdieren. In het extern onderwijs ga je aan de slag in een dierenartspraktijk.

Je kan echt over de grenzen van het vakgebied heen kijken
Student Diergeneeskunde Bart Beerens voor kantoorpanden op de Zuidas in Amsterdam

Doel van het programma

Na het doorlopen van dit master programma ben je toegerust met een pakket kennis, vaardigheden en professioneel gedrag dat je bij uitstek geschikt maakt te functioneren in de sector van de diergeneeskunde:

 • voor landbouwhuisdieren (herkauwers, varkens en pluimvee) voor zowel koppels als individuele dieren
 • waarbij de nadruk ligt op de preventieve gezondheidszorg voor dieren
 • waarbij diergezondheid, dierwelzijn, dierlijke productie en gezondheid voor mens en dier (veterinaire volksgezondheid) een rol spelen

Je bent gesprekspartner voor de individuele dierhouder, maar ook voor overheid en bedrijfsleven in de dierlijke productieketen, op het gebied van  diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Beroep: Dierenarts
 • Opleidingsnaam: Diergeneeskunde
 • Programma: Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid
Accreditatie:
 • Geaccrediteerd door NVAO
 • Geaccrediteerd door AVMA
 • Geaccrediteerd door CVMA
 • Geaccrediteerd door EAEVE
Croho-code:
66570
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Startmoment(en):
12 x per jaar
Aanmelddeadline:
Geen deadline; je kan je altijd aanmelden
Collegegeld:
Faculteit:
Diergeneeskunde
Graduate School:
Veterinary School