Testimonials

 • Wouter Berkhof is student Geschiedenis van politiek en maatschappij

  “Er gebeurt tegenwoordig zo veel op sociaaleconomisch en politiek vlak. Is China over twintig jaar de belangrijkste economie van de wereld? Veranderen de Verenigde Staten blijvend onder Trump? Blijft Europa zo welvarend of krijgen we competitie? Dit soort vragen zijn aan de orde van de dag en je kunt ze pas goed beantwoorden als je weet hoe de huidige situatie is ontstaan. De master Geschiedenis van politiek en maatschappij laat je nadenken over heden én toekomst, op basis van het verleden. De sociaalwetenschappelijke benadering is daarbij echt van toegevoegde waarde als je de geschiedenis én actuele vraagstukken wilt begrijpen. En, niet onbelangrijk: de master zit enorm goed in elkaar. Er is veel ruimte voor discussie, je krijgt individuele feedback en de docenten staan altijd voor je klaar.

  Wat mij ook zo aanspreekt aan deze master, is dat je binnen de vakken alle ruimte hebt om een internationale blik te ontwikkelen. Als je wilt, kun je de master zelfs helemaal in het Engels volgen. Door vergelijkend historisch onderzoek te doen – waarbij je bijvoorbeeld twee landen vergelijkt – train je jezelf om een internationaal perspectief te gebruiken. Je vraagt je daarbij altijd af: wie heeft deze bron waarom geschreven, wanneer en in welke context? De sociaaleconomische onderzoeksgroep van de faculteit is mondiaal leidend in het vakgebied; veel vooraanstaande historici zijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. Kortom, door deze master te kiezen behoort een carrière in internationale betrekkingen zeker tot de mogelijkheden.

  De master bereidt je goed voor op de arbeidsmarkt. Op dit moment schrijven we voor een vak een beleidsplan, een belangrijke vaardigheid voor op de werkvloer. En eerder dit jaar werden we in arbeidsmarktsessies getraind in onderwerpen als netwerken en solliciteren. De stage in de tweede helft van de master is natuurlijk de beste voorbereiding op de praktijk die je kunt hebben. Je kunt zelf een stage regelen of solliciteren voor één van de stages die de opleiding regelt via connecties van docenten. Ik ga mijn stage doen voor Urban Labs, een onderzoeksproject van gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Mijn rol is te onderzoeken hoe we kunnen leren van stedelijke experimenten uit het verleden. Wat ik hierna wil doen? Misschien eerst nog een educatieve master. En later zie ik mezelf wel in de politiek!”

 • Jan Daalder liep stage bij De Groene Amsterdammer

  "Wat zijn de ideale omstandigheden voor een revolutie? Wat is de relatie tussen gilden en economische groei? En hoe is de maatschappelijke positie van politieke partijen in de afgelopen honderd jaar veranderd? Dit is slechts een aantal onderwerpen van werkstukken die ik tijdens deze master heb geschreven. De onderwerpen geven een goed beeld van de vraagstukken die in de opleiding centraal staan, zoals lange termijnontwikkelingen en structurele verklaringen voor veranderingen in politiek en economie.

  Ik vind met name de hedendaagse relevantie van de master zo interessant. Moeten we anno 2019 misschien anders gaan nadenken over economische groei? Komt er een nieuwe revolutie aan? De discussies over dit soort onderwerpen met docenten, maar vooral met mijn medestudenten, vond ik absoluut een toevoeging. De verschillen in opvattingen leverden namelijk interessante discussies op die ook ná een college nog doorgingen.

  De relatie met de docenten was misschien wel het voornaamste verschil tussen mijn bachelor en de master. Deze relatie was persoonlijker, gelijker en veel betrokkener tijdens de master. Zo waren de docenten betrokken bij het kiezen van mijn stage en dachten ze bijvoorbeeld mee over artikelen die ik wilde pitchen. Mijn stage bij De Groene Amsterdammer was voor mij één van de leerzaamste onderdelen van de opleiding. Het is namelijk één ding om een essay te schrijven of een bron te kunnen analyseren, maar het is heel iets anders om een beleidsstuk te maken of, in mijn geval, een journalistiek artikel."

 • Eline Huizinga is Secretaris voor het programma Rijksbrede aanpak fraude bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

  Eline Huizinga, alumna Politiek en maatschappij in historisch perspectief

  “Binnen deze master kwamen mijn interesses voor politieke en maatschappelijke, sociale vraagstukken samen. De richting speelde in op mijn behoefte om ‘de wereld van nu’ beter te begrijpen. Het klinkt cliché, maar om de hedendaagse maatschappij te begrijpen moet je haar geschiedenis kennen en die behoefte voelde ik heel erg.

  Mijn carrière speelt zich tot nu toe vooral af bij de overheid. Voor én na de masteropleiding heb ik gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming, in zowel ondersteunende als coördinerende functies. Inmiddels ben ik secretaris voor het programma Rijksbrede aanpak fraude bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik ondersteun het programmateam en de programmaleider in zijn werkzaamheden, zorg voor verslaglegging van vergaderingen, houd actielijsten bij en bewaak de voortgang daarvan, schrijf memo’s en organiseer bijeenkomsten zoals een conferentie.

  In de master heb ik leren lezen en analyseren vanuit een ‘historisch perspectief’. Met deze manier van werken kun je je vaak onderscheiden van anderen omdat je toch een andere invalshoek hebt. Daarnaast heeft het vele schrijven gedurende mijn studie ertoe bijgedragen dat ik nu makkelijk stukken kan schrijven.

  Ik heb het altijd belangrijk gevonden om in mijn werk een bepaald maatschappelijk doel te dienen en dat is in deze functie zeker het geval. Het leuke aan deze baan vind ik ook dat je dicht bij de politieke/maatschappelijke actualiteit zit. Dit brengt een bepaalde dynamiek met zich mee waar ik energie van krijg. Daarnaast is voor mij de combinatie van enerzijds praktisch bezig zijn en anderzijds de inhoud op kunnen zoeken, iets dat goed bij me past.”

 • Aimée van der Wolde werkt als ZZP-er voor Binnenlandse Zaken aan de Democratic Challenge

  Aimee van der Wolde

  “Tijdens mijn bachelor Taal- en cultuurstudies heb ik me gespecialiseerd in Politieke geschiedenis en internationale betrekkingen. Deze master sloot daar goed op aan. Daarnaast heb ik me altijd al geïnteresseerd voor democratie en democratiseren. Met die interesse kon ik goed terecht bij de cursussen die aangeboden werden in het programma.

  Het masterprogramma behandelt hedendaagse maatschappelijke vraagstukken die vervolgens in een historisch perspectief geplaatst worden. Zo biedt het volop mogelijkheden om theoretische en historische kennis in te zetten in concrete en actuele vraagstukken. Daarnaast biedt het programma de kans om een stage te doorlopen, waarbij je ervaring op kan doen en kan proeven aan een organisatie.

  Tijdens mijn stage bij de gemeente Apeldoorn deed ik een onderzoek naar burgerinitiatieven in het sociale domein en de relatie met de gemeente. Voor een deelcongres van het VNG-congres dat in Apeldoorn georganiseerd werd, ben ik benaderd door een ambtenaar van Binnenlandse Zaken om te helpen bij het invulling geven aan het deelcongres. Daar heb ik veel aan over gehouden. Zo ben ik later als ZZP-er voor Binnenlandse Zaken gaan werken aan de Democratic Challenge:  een driejarig BZK/VNG-programma (2015-2017) gericht op vernieuwing van de lokale democratie.

  Tijdens de master heb ik veel kennis opgedaan over democratie en democratiseren. Door mijn specialisatie in dit onderwerp, onderscheid ik mezelf van andere collega’s. In mijn samenwerking met bestuurskundigen en organisatiewetenschappers, merk ik dat ik als historica in staat ben de lange lijnen uit te zetten en verder te denken.”

 • Louis Roghair volgde een stage bij de Rabobank

  Louis Roghair

  "Na mijn bachelor Geschiedenis wilde ik me focussen op sociaaleconomische geschiedenis. De verdeling van kapitaal en het verschil tussen arm en rijk waren onderwerpen die me fascineerden. Omdat dit soort vraagstukken in het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij uitgebreid aan bod komen, besloot ik me in te schrijven. Het sprak me zeer aan dat het programma zo nauw aansluit op de maatschappelijke werkelijkheid.

  Tijdens de master heb ik de kans gekregen om een stage te volgen bij de Rabobank. Hier deed ik onderzoek naar de ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen. De coöperatieve ondernemingsvorm wordt de laatste jaren steeds vaker en in nieuwe sectoren gebruikt. Over deze ontwikkeling zijn veel vragen te stellen die sterk zijn verbonden met de maatschappij van tegenwoordig. De cursussen uit het curriculum boden me een goede leidraad  tijdens deze stage.

  Een belangrijke vaardigheid die je als student van dit programma traint is het koppelen van lange termijnprocessen aan de hedendaagse werkelijkheid. Zo ontwikkel je een sterk kritisch vermogen om de gevolgen van een bepaalde beslissing in te schatten."

 • Merel Hoveling liep stage bij de Nationale Coöperatieve Raad

  Merel Hoveling, student

  "Ik heb gekozen voor deze master vanwege de de samenkomst van mijn interesses: geschiedenis en economie. Tijdens mijn bachelor Geschiedenis heb ik een minor Economie gevolgd. Deze combinatie sloot perfect aan op de master door het aanbod van een sociaal-economische richting.        

  Ik vond het erg prettig dat de master een verbinding legde tussen de academische wereld en de praktijk. Je kunt solliciteren voor een stage die door het programma wordt aangeboden of er zelf een zoeken. Ik heb stage gelopen bij de Nationale Coöperatieve Raad, de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. Mijn opdracht was om een database op te stellen en een methodologie te ontwikkelen om ontwikkelingen in de coöperatieve sector consequent bij te kunnen houden. Aan de hand van deze database zijn de data geanalyseerd om de Nederlandse coöperatieve sector in kaart te brengen. De resultaten zijn gepubliceerd en uiteindelijk ook opgepakt door de media.

  De belangrijkste vaardigheden zijn toch wel analytisch maar ook praktisch gericht denken, het leren analyseren van data en de kennis over hoe de maatschappij functioneert. Ik zal nu op zoeken moeten gaan naar een baan; het liefst een die te maken heeft met data-analyse. Deze interesse heb ik vooral ontwikkeld tijdens mijn stage en bij mijn opdracht als student-assistent, waarbij ik data moet analyseren over beschermingsconstructies van beursgenoteerde ondernemingen."